Y a n g ı n  K u l e s i

 

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

www.guvenlicalisma.org

 

18 Ekim 2011

 

 

Geçen Hafta Neler Oldu?

Afşin Elbistan'da göçük altında olan dokuz işçinin bedenleri hala çıkarılmadı. Afşin Elbistan B termik santraline kömür sağlayan Çöllolar sahasında 10 Şubat 2011 günü saat 10 sıralarında yani 250 gün önce meydana gelen göçük altında kalanların yakınları hala bekliyor ...

Geçen hafta önce Enerji Bakanı Taner Yıldız çalışma saatlerini arttırmanın enerji açısından gerekli olduğunu; daha sonra ise Sağlık Bakanı Recep Akdağ israfı önlemek için sağlık hizmetlerine zam yapıldığını açıkladı...

...Ve Avrupa’nın en büyük altıncı ekonomisiyiz ve dünya ekonomisi içinde büyüme oranı sıralamasında Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyoruz. Türkiye zenginlik yaratıyor. Ancak zenginliği yaratan ve üreten emek kesimi zenginlikten hak ettiği payı alamazken; ekonomik şiddetin getirdiği işsizlik baskısı, güvencesizlik, karın tokluğuna, sıkı ve yoğun çalışma, uzun çalışma süreleri içinde artan iş kazası ve meslek hastalığı pençesinde yaratan ve üreten emekçiler, ölüme ve sağlıksızlığa maruz bırakılıyoruz. Ulusal İSG Konseyi iş kazalarını % 20 azaltmayı, meslek hastalığı tanı sayısını da % 500 artırmayı hedefliyor. Devletin istatistiklere dâhil edilmeyen meslek hastalıklarının büyüklüğünün elbette farkında. Türkiye’de meslek hastalıklarının tanısı resmi verilere göre 1000 iken, çıkması beklenen meslek hastalıkları sayısı 43.000-130.000 arasında. Dünyada çalışmadan dolayı ölümlerin %56’sı iş kazası iken %44’sı meslek hastalıklarından iken Türkiye’de ise çalışmadan dolayı ölümlerin %99.7’si iş kazasından yalnızca %0.7’si meslek hastalıklarından dolayıdır. Çalışırken hepimiz hastalanıyoruz, ancak hiç birimiz bunun farkında değiliz.

Öte yandan ekonomik şiddetin boyutu her geçen gün tırmanıyor. Enerji Bakanı Taner Yıldız, mesai saatlerinin bir saat erken başlaması gerektiğini ifade ederken, üreten Türkiye’nin fiilî olarak cumartesi ve pazar çalıştığını ve de memurların da cumartesi günü çalışması gerekliliğini vurguladı. Türkiye’de yasal çalışma süresi haftada en çok 45 saat iken başbakanlığa bağlı bir kurumun küresel yatırımcılara fırsat olarak açıkladığı yüksek çalışma saatleri yasal sıınırın çok üzerinde: 53,2 saat. Türkiye’de tüm sektörlerde ve özellikle hizmet sektöründe ise gayri resmi olarak bilinen 60-70 saatle hak kayıpları ve hukuksuzluk ayan beyan ortadadır. Enerji Bakanı, yasal çalışma süresinin aşılmasının ve hak edilen dinlenme günlerinde çalışılmasının; hukuksuzluğunu meşrulaştırmaya devam ediyor. Böylece her çalışanın güvence kapsamına alınması gerekirken uygulamada tam tersi oluyor ve çalışanlar güvencesizleştiriliyor. Bu süreci derinleştiren ise üretim sürecinden yasalara kadar güvenceli/güvencesiz, kadrolu/sözleşmeli, kadın işi/erkek işi gibi ayrımların kullanılması ve doğallaştırılması. Üretim süreci emekçilerin bir arada çalışmasını zorunlu kılmasına rağmen, daha fazla kâr emekçiler arasında rekabet yaratarak sağlanıyor. Orta Vadeli Program, Ulusal Sanayi ve İstihdam Stratejisi belgelerinde çalışmanın esnekleştirilmesine yönelik uygulamalar, sosyal güvencenin yerine piyasalaşmış bireysel emeklilik ve sağlık sigortaları ile edinilmiş hakların geri alınması ile emekçiler arasındaki rekabetin getirdiği koşullar emekçilerin canını ve sağlığını daha da yok saymayı sağlayan koşulları bir arada yaratıyor.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi; “iş”in değil “işçi”nin sağlığını ve güvenliğini temel alan, tüm sektör ve iş kollarını kapsayan veri tabanı oluşturma çabasıyla akademik bilgilerin tasnifini, konunun sadece tıp ve mühendislik alanında değil, politik, ekonomik, sosyal ve hukuk alanından da kurulan çoklu bakış açısıyla değerlendirme çabasında. Bunun için yatay bilgi ağının kurulması aciliyet ve zorunluluk taşıyor. Sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve güçlendirilmesi için sendikalar, meslek odaları, dernekler, akademik çevre, mağdurlar ve yakınları, gönüllü kuruluşlar, güvencesizler ve tüm çalışanların (işçi/memur, kadın/erkek, genç/yaşlı, yerli/göçmen, kapsam içi/kapsam dışı, sendikalı/sendikasız, sağlıklı/engelli…) bilgi paylaşım zemini oluşturma çabasında ortaklaşmayı amaçlıyoruz.

Bu amaçla 16 Ekim günü ilk çalıştayımızı Çalışırken Hastalanıyoruz  başlığıyla gerçekleştirdik. Konu meslek hastalıkları idi. Çalıştaya farklı meslek odaları, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, basın ve akademisyenlerin katılımı ile somut sorunlar etrafında oldukça zengin tartışmalar gerçekleşti. Çalıştaya ilgi ve aktif katılımın yoğunluğu ortaklaşma ihtiyacımızı görünür kıldı.  Çalıştayda sunulan bildiriler ve yapılan tartışmalar sitemizde teknik olanaklarımının elverdiği kadarıyla yayınlanacaktır. Aşağıda bu çalıştaydaki ilgi çeken sunumlarımızdan birini iletmek istedik.

Avrupa'da işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yeni akımlar, kampanyalar ve oluşumlar - Aslı Odman

 

 

Haftalık Haberler

Dokuz silikozis hastası da ölümü bekliyor

İstanbul'da 5 yıl kot taşlama işlerinde çalıştıktan sonra silikosiz hastalığına yakalanan 27 yaşındaki Ali Rıza Eldemir’in cenazesi memleketi Muş merkeze bağlı Bostankent köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Köyde aynı durumda olan 9 kot kumlama işçisi de “Biz de bu yolun yolcusuyuz. Ölümü bekliyoruz. Yapacağımız başka şey yok” dedi.

 

'Çalışırken hastalanıyoruz'

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi olarak 16 Ekim Pazar günü saat 10.00 - 17.30 arasında 'Çalışırken Hastalanıyoruz' temalı bir Çalıştay düzenledik...

Meslek hastalıkları tespitinde yeterli değiliz - Arif Müezzinoğlu ile söyleşi

Türkiye’de hemen her gün birçok işçi iş kazaları nedeniyle sağlığını ya da yaşamını yitiriyor. Meslek hastalıklarına yakalanan ancak hastalığına tanı bile konulmayan işçi sayısı azımsanmayacak kadar çok. İşçilerin işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetine ulaşmalarında meslek hastalıkları hastaneleri ise büyük bir öneme sahip. Türkiye’deki meslek hastalıkları hastanelerinin durumu ve devletin işçi sağlığı üzerine izlediği politikalar üzerine TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Arif Müezzinoğlu ile röportaj gerçekleştirdik. (Jülide Kaya / Hekimedya)

İşyerinde şiddet gizli kalıyor

Türk-İş'in yayınladığı "İş Yerinde Şiddet" kitabına göre iş yerinde şiddet uygulamaları, aile içi şiddet uygulamalarında olduğu gibi bildirim eksikliği nedeniyle çoğu kez gizli kalıyor. Türkiye'de erkekler fiziksel şiddet, kadınlar ise cinsel şiddete maruz kalıyor.

İşçi sınıfının çalışma saatleriyle imtihanı

Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın “mesai saati 6’da başlasın, cumartesileri de çalışılsın” önerisi, burjuvazinin her fırsatta işçi sınıfının kazanımlarını geri almak arzusuyla yanıp tutuştuğunu gösteriyor. İşçi sınıfının tarihi de, mücadele edildiğinde burjuvazinin işçi sınıfı karşısında diz çökmek zorunda kaldığını…

Çalışma süresi zaten yüksek

DİSK’in hazırladığı “Çalışma Süreleri Raporu”na göre, ortalama haftalık resmi çalışma süresi Fransa’da 35, İngiltere’de 37, Norveç-Hollanda’da 37.5, Almanya’da 37.6, İtalya’da 38, Bulgaristan’da 40, Yunanistan’da 40 iken Türkiye’de 45 saat. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ortalamasının 38.6 saat olduğuna dikkat çekilen araştırmada, Türkiye’deki işçilerin AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında ortalama 6.4 saat daha fazla resmi haftalık çalışma süresine sahip oldukları belirtildi.

Ortalama haftalık olağan çalışma süresi Norveç’te 39.2, Hollanda’da 40.8, Belçika’da 40.9, Fransa’da 41, İtalya’da 41.1, Almanya’da 41.7, İngiltere’de 43, Yunanistan’da 43.7, Avusturya’da 44 iken, Türkiye’de ise 53.7 saati buluyor. Araştırmada, Türkiye’nin fazla mesai sürelerinde de diğer ülkeleri geride bıraktığına dikkat çekildi.

Az Çalışmak İyidir! - Ahmet Bekmen

Az çalışmayı, eğlenmeyi, içmeyi utanarak değil, bunların “iyi” şeyler olduklarını hatırlayarak savunmalıyız. Tüm bunları, “isteyen eğlensin; isteyen de erken uyusun”a indirgeyen liberalizmle değil, kendini “gezmek, tozmak, içmek haktır” diye açığa vuran devrimci bir özgüvenle savunmalıyız.

Sultangazi'de 70 göçmen bulunan gecekondu...

Sultangazi'de bir gecekonduda çıkan yangında yedi göçmenin ölmesinin ardından göçmen emek gücü ve insan kaçakçılığı sorunu tüm yakıcılığıyla bir daha gündeme geldi. Gelen ihbarlar üzerine (13 Ekim) akşam Sultangazi'de bir gecekonduda Myanmar Cumhuriyeti kökenli 70 kişinin demir kapısı zincirle kilitlenmiş ve camlarına demir takılmış 80 metrekarelik bir evde tutulduğu ortaya çıktı.

En Alttakiler: Yabancı ‘kaçak’ işçiler… - Özgür Müftüoğlu

Alman Yazar Günter Wallraff, bir Türk işçisi kılığına girip Almanya’da yaşayan yabancı işçilerin çalışma koşullarını hikaye ettiği romanına “En Alttakiler” adını vermiştir. En altta olanlar sadece Almanya’da çok kötü koşullarda, en düşük ücretle, sigortasız çalışan Türkiyeli işçiler değildir elbette…

Samsun Köseli köylüleri çimento fabrikası istemiyor

Samsun Kavak İlçesi Köseli köylüleri, uzun zamandır köylerine yapılmak istenen çimento fabrikasına karşı mücadele veriyorlar. İdari yargı süreci devam ederken köylülerin tapulu arazilerinin, hile yoluyla Kavak Çimento’ya tahsis edildiği iddia edildi. 

Çevre temel politika haline gelmeli

Dokuzuncu Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi’nde, çevre politikalarının hükümetlere göre değişiklik göstermesi ve temel politika olarak belirlenmemesinin çevre sorunlarına yol açtığına dikkat çekildi. 

Bilecik'te akıma kapılan 4 işçi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye bağlı (OEDAŞ) Cihangazi Beldesi ile– Karaçayır Köyü elektrik hattında bakım yapan taşeron firmada çalışan 4 kişi akıma kapılarak yaralandı.

Bilecik Pazaryeri'nde bir seramik fabrikasında çalışan işçi hayatını kaybetti

Edirne'de ayağına koli düşen işçi yaralandı

Uçuş sayısı rekora, uçuş güvenliği sıfıra koşuyor; fatura hava işçilerine

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) tarafından düzenlenen 1. Pilotlar Çalıştayı, 13-14 Ekim tarihlerinde İstanbul’da Titanic Port Otel’de yapıldı. Çalıştay’ın açılışında konuşan Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal Ekşi, havacılık sektöründeki dev çaplı büyümeyle paralel artan uçuş güvenliği SHGM Affetmez! sorununda faturayı pilotlar başta olmak üzere, havayolu işçilerine çıkardı. 

 

Yine Madenler ve İnşaat...

Tekirdağ'da inşaattan düşen usta hayatını kaybetti

Malatya'da belediye işçisi kaza geçirdi

Mardin'de iş kazası geçiren inşaat işçisi yardım bekliyor

Aydın'da baraj inşaatında iş kazası: 5 yaralı

Urfa'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Dersim'de yol işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Konya'da yol işçisi düşerek yaralandı

 

Söyleşiler...

Etik acı, ruhsal acı, acıların insanı - Christophe Dejours'la söyleşi

İşletmecilik ideolojisinden hasta toplum: Türkçede yayımlanmamış bir kitabın tanıtımı -Ayşe Güren

Dünyadan Haberler

Kanada'da film setinde kaza: 16 yaralı

Türkiye’deki set işçilerinin güvencesizliğini ve yoğun çalışma koşullarını hatırlatan bir işkazası haberi Kanada’da gerçekleşti. Kanada'da "Ölümcül Deney: Ceza" filminin setinde bir platformun yıkılması sonucu zombi kılığındaki 16 aktör yaralandı. Toronto'daki acil durum yetkilileri ve polis, platformun yıkılması sonucu 6 metre yükseklikten düşen 16 aktörün kolları ve bacaklarından yaralandıklarını, hastaneye kaldırılan aktörlerden hayati tehlikesi bulunan olmadığını söyledi.

Kanada'da üniversite şantiyesindeki vinç çöktü: 1 ölü

Kanada’nın Toronto kentindeki York Üniversitesi bir facianın eşiğinden döndü. Üniversitenin Schulich İşletme Okulu inşaatında bugün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 1 işçi hayatını kaybederken, 7 işçi de hafif yaralandı.

Kazakistan'da patlama: 8 işçi öldü

Kazakistan'ın batısında bir petrol pompalama istasyonunda meydana gelen patlamada 8 işçinin öldüğü bildirildi. 

Kıbrıs'ta yine iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

 

 

Yangın Kulesi Haftalık Bülteni İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından çıkarılmaktadır. Meclis hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız:

http://www.guvenlicalisma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=397&Itemid=214

 

Yangın Kulesi

 

Haftada bir elektronik bülten olarak yayınlanır.

Her ay başında ise aylık değerlendirmelerle genişletilir.

Her türlü katkı, görüş ve eleştiri için: guvenlicalisma@gmail.com

Twitter hesabı: http://twitter.com/guvenlicalisma

Facebook hesabı: http://www.facebook.com/guvenli.calisma

" /> Yangın Kulesi / 18 Ekim 2011 (İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi E-Bülteni) - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

Yangın Kulesi / 18 Ekim 2011 (İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi E-Bülteni)

Afşin Elbistan'da göçük altında olan dokuz işçinin bedenleri hala çıkarılmadı. Afşin Elbistan B termik santraline kömür sağlayan Çöllolar sahasında 10 Şubat 2011 günü saat 10 sıralarında yani 250 gün önce meydana gelen göçük altında kalanların yakınları hala bekliyor...

Aşağıda İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin haftalık periyotlarla çıkan elektronik bülteni "Yangın Kulesi"nin 11-18 Ekim tarihleri arasını kapsayan 10. sayısını okuyabilirsiniz...