Diş teknisyenleri silikozis tehdidi altında...

Ülkemizde işçiler sağlık ve güvenlik önlemleri alınmayan bir ortamda çalışıyorlar. Bunun sonucu meslek hastalıkları hızla artıyor. Bu noktada her 100 diş teknisyeninin 10’unda slikozis hastalığı gözükmektedir. 2011 yılında tespit edebildiğimiz kadarıyla 4 arkadaşımız slikozis sonucu hayatını kaybetmiştir. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin Kasım ayı iş kazası ve meslek hastalıkları değerlendirmesinin gündemini de diş teknisyenlerinde görülen slikozis hastalığı oluşturacaktır. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz…   

Basın Açıklaması Tarihi: 1 Aralık 2011 Perşembe
Saat: 12.30
Yer: Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Önü
İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi