Mahkeme, Ankara’da asbestli Havagazı Fabrikası’nın yıkım kararını durdurdu

Ankara 7. İdare Mahkemesi, “Fiili durum telafisi güç veya imkansız zararlar yaratır” diyerek asbestli Havagazı Fabrikası’nın yıkım kararını durdurdu


Ankara 7. İdare Mahkemesi, asbestli Havagazı Fabrikası’nın yıkım kararının yürütmesinin durdurulması istemini kabul etti. Mahkeme kararı belediyeye gönderildi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası, Ankara’da ciddi sağlık sorunları oluşturan asbestli Havagazı Fabrikası’nın yıkım işleminin durdurulması için, yürütmeyi durdurma istemiyle Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurmuştu.

“ Şimdi bölge acilen karantinaya alınmalıdır”

Ankara’daki Havagazı Fabrikası alanında yaptırılan asbest yüzey ölçümlerine ilişkin rapor, ilgili görseller ve haberler de mahkemeye sunulmuştu. Mahkemenin sabah yapılan başvuruyu öğleden karara bağlayarak yürütmesinin durdurulması istemini kabul etti.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan kararın kamu yararı adına sevindirici olduğunu belirterek, “ Şimdi bölge acilen karantinaya alınmalıdır” dedi.

Fiili durum telafisi güç veya imkansız zararlar yaratır

Mahkeme fiili durumun telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle davalı idarenin savunması alındıktan veya yasal savunma süresi geçtikten sonra istem yeniden incelenip karar verilinceye kadar teminat aranmaksızın dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme kararının tam metni:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. Maddesinin 2. Fıkrasında  ‘Danıştay veya idari mahkemeleri  idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlarının doğması, idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan sonra veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere idarinin savunması alınmaksızın da durdurulabilir’ kuralına yer verilmiştir.  Kanun maddesi uyarınca yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için davalı idarenin savunmasının alınması gerekmekte ise de davanın durumuna ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre dava konusu işlemin yıkıma ilişkin olması veya uygulanması halinde fiili durum itibariyla telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunabilecek nitelikte bulunması nedeniyle 2577 sayılı kanunun 27/2 maddesi uyarıcında davalı idarenin savunması alındıktan veya yasal savunma süresi geçtikten sonra istem yeniden incelenip karar verilinceye kadar teminat aranmaksızın dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına uyuşmazlığa ilişkin tüm bilgi ve belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin savunma ile birlikte mahkemeye gönderilmesi gerektiğinin davalı idareye bildirilmesine anılan kanunun 27/5 maddesi uyarınca savunma verme süresinin 30 gün olarak verilmesine 01/03/2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 
Uzun yıllar atıl durumda bulunan ve içinde kanserojen madde asbest bulunan fabrikayı yıkmak için belediye birkaç gün önce çalışmalara başlamıştı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Tok Sokak dış duvar üstünden, Enerji SA mescit arkasından ve sahada çalışma yapılan iki kepçeden alınan numunelerde yüzde 15 ila yüzde 40 arasında asbest türünün en tehlikesi ‘amphibole’ tespit edildiğini  söyledi.

‘Gökçek halkın sağlığını tehlikeye atıyor’

Candan, Ankara Tabip Odası ve meslek odalarıyla birlikte yıkım işleminin sonlandırılması için öncelikle yürütmeyi durdurma istemiyle yargıya başvuracaklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in TCK’nin 181-182 maddelerinden insanların hayatına kastetmekten yargılanması için suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Candan, ‘halkın sağlığını tehlikeye atmak’la suçladığı Gökçek’in görevden alınması çağrısı yaptı.

Raporu ve ilgili görselleri mahkemeye sunacaklarını da kaydeden Mimarlar Odası Ankara Şubesi başkanı bölgenin acilen karantinaya alınarak, asbest arındırma ve temizlenme işlemlerinin yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

‘File tül gibi trajikomik koruma önlemleri alınıyor’

Candan, asbestin hiçbir koruma önlemi alınmadan söküm işlemi gerçekleştiren iş makineleri ve hafriyat kamyonlarıyla tüm Ankara’ya yayıldığını duyurdu.

Yıkımlarda herhangi bir önlem alınmadığı için bütün asbest liflerinin kapalı mekanlara da girmiş olabileceğini ve kapalı mekanlarda da ölçüm yapılması gerektiğini uzmanların söylediğini ifade eden Candan, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yaptığı basın açıklamalarının gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

Konuyu gündeme getirmelerinin ardından ‘göstermelik’ önemler alındığını belirten Mimarlar Odası Ankara Şubesi başkanı şöyle devam etti: “Dün itibariyle o bölgedeki EGO çalışanları maskeyle dolaştı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bizim çektiğimiz ve Ankara Tabip Odasının çektiği fotoğraflarda da ve belediyenin kendi servis ettiği fotoğraflarda görüldüğü gibi, file tül gibi trajikomik koruma önlemlerinin alındığı görülüyor. Gökçek , ‘Provokatörlerin sözlerine inanmayın biz bütün önlemleri alıyoruz’ derken, biz bilimle hareket ediyoruz.”

‘Bölgedeki okullar tatil edilmeli’

Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Namık Kemal Kaya da bölge halkının tahliye edilmesi ve okulların tatil edilmesi gerektiği konusunda uyardı: “Mili Eğitim Bakanlığı’nın o bölgedeki okulları yıkım işlemi bitine kadar tatil etmesini talep etti. O bölgede yaşayan halk önlem alınıncaya kadar başka yerde ikamet etmeli. Aynı şekilde işyeri olanlar yine önlem alınıncaya kadar işe gitmemeli. Kısaca büyük şehir belediyesi ne olursa olsun önlem almaya yanaşmıyor. Halk kendi önlemini kendisi almalı.”