Kocaeli İSİG Meclisi: Hayatı yavaşlat, salgını durdur

2001 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından “Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü,” olarak ilan edilen 28 Nisan'a bu yıl tüm dünya emekçileri Kovid-19 salgınının tehdidi altında girdi.

Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi yaptığı açıklamada, üretime devam etme ısrarı nedeniyle ildeki kimi işletmelerde çok sayıda pozitif vakanın görülmesine neden olunduğunu belirterek, "Salgın geçinceye kadar zorunlu hizmetler dışındaki işlerin durdurulması, tüm çalışanlara ücretli izin, gündelik işlerde çalışanlar ile işsizlere ise evlerinde kalabilecekleri ve sağlıklarını koruyabilecekleri gelir desteği sağlanmalıdır" dedi.

"TÜM ÇALIŞANLARA ÜCRETLİ İZİN!"
Kocaeli İSİG Meclisi Yürütme Kurulu'nun "Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü”ne ilişkin yaptığı imzalı açıklamadan satır başları şöyle:

"Bu yıl 28 Nisan'a tüm dünya emekçileri, Covid-19 salgınının tehdidi altında girdi. Gelişmiş kapitalist ülkelerde şirketlerin üretimi ve tüketimi olağan şekli ile sürdürme ısrarı, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi binlerce insanın canına mal oldu. Üretime devam etme ısrarı ilimizdeki kimi işletmelerde de çok sayıda pozitif vakanın görülmesine neden olmuştur.

Dünya Sağlık Örgütünün salgının yayılmasının ve ölümlerin engellenmesi için önerdiği en etkili yol insanlar arası temasın en aza indirilmesidir. Günümüzde insanlar arası temas ve fiziksel etkileşimin en fazla olduğu yerler çalışma yaşamı kaynaklıdır. Serviste, toplu taşımada, işyerinde soyunma odalarında, yemekhanelerinde, çalışma alanlarında ortak havayı solumakta, ortak nesnelere ve yüzeylere dokunmaktadır. Çoğu zaman çalışma ortamı ve yapılan işlerin gereği kişiler arası mesafenin korunması sağlanamamaktadır. Salgın geçinceye kadar zorunlu hizmetler dışındaki işlerin durdurulması, tüm çalışanlara ücretli izin, gündelik işlerde çalışanlar ile işsizlere ise evlerinde kalabilecekleri ve sağlıklarını koruyabilecekleri gelir desteği sağlanmalıdır.

Salgından en fazla etkilenen kesim sağlık emekçileri olmuştur;

  • Sağlık emekçileri içinde de kronik hastalık ve yüksek yaş gibi hayati risk taşıyanları ücretli izin kapsamına alınmalı, nitelikli koruyucu ekipman, ulaşım, barınma gibi ihtiyaçlar sağlık çalışanının statüsü fark etmeksizin (doktor, hemşire, temizlik personeli, teknik personel, veri elemanı vb.) herkes için güvence altına alınmalıdır.
  • Çalışmanın zorunlu olduğu iş kollarında ise uygulanacak tedbirler işletmenin inisiyatifinde olmamalıdır.
  • Kronik hastalıklar SGK veri tabanından çıkarılarak izinli olmaları garanti altına alınmalıdır."

Evrensel