Furkan Celep: İntihar mı, katl mi? - Yüksel Akkaya

Önce üç alıntı.

Engels’in yerinde ifadesiyle ‘Bir insan, bir başkasına ölüme yol açan bir zarar verdiği zaman buna adam öldürme diyoruz; saldırgan, vereceği zararın öldürücü olduğunu önceden biliyorsa o zaman buna cinayet diyoruz.’ İşverenler, doğal olmayan bir ölümle, basit ve önlenebilir bir kazadan koruyamayarak işçileri iş kazaları nedeniyle ölümle karşı karşıya bıraktığı için bu bir cinayettir. Öyle söylendiği gibi basit kaza sonucu ölüm değildir. Engels’in söylemi ile, işverenler, iş kazasında ölen işçileri yaşamın gereklerinden yoksun bırakıp, bu kazalar ile yaşayamayacakları konuma soktuğu için bu bir cinayettir, örtülü, kasıtlı bir cinayettir. Hiç kimsenin kendisini savunamadığı bir cinayettir; kimse katili görmediği için, mağdurların ölümü ‘doğal’ kabul edildiği için de ‘cinayet gibi olmayan cinayettir’, suç bir şeyi yapmaktan çok yapmamaktan kaynaklanmaktadır. Yeterince koruyucu ve önleyici önlemleri almayan, bunun güvencesini işçilere vermeyen her işveren bu cinayetin failidir, öldürülenlerin katilidir.[1]

Furkan Celep başkaldırısında, itirazında bir kaza, meslek hastalığı olmasa da, işverenler bir işçinin yaşamı için gerekli olanakları yaratmadıkları için bu cinayet gibi olmayan bir cinayettir. Suç, elbette bir şeyi yapmaktan çok yapmamaktan kaynaklanmaktadır.

***

Anayasa:

A. Çalışma hakkı ve ödevi

Madde 49 – Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.

(Değişik fıkra: 3/10/2001-4709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı

Madde 50 – Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.

Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.

Tekrar gibi olacak, olsun: Furkan Celep başkaldırısında, itirazında bir kaza, meslek hastalığı olmasa da devlet bir işçinin yaşamı için gerekli olanakları yaratmadığı için bu cinayet gibi olmayan bir cinayettir. Suç, elbette bir şeyi yapmaktan çok yapmamaktan kaynaklanmaktadır.

Furkan Celep:

Kendi özümü, yeteneğimi öğrenemedim. Bunun için çok uğraştım ve çaba gösterdim. Neyi sevdiğimi bilmiyorum, ne olmak istediğimi bilmiyorum, ne okumak istiyorum, bunu dahi bilmiyorum. Benim yaşımdaki insanlarla aramda uçurum var, her konuda benden daha üstünler.

(…) Burada kalmamı sağlayan birkaç şey vardı. Şarkılar, kitaplar, filmler, doğa, gökyüzü (özellikle bulutlar ve gün batımı) ve birkaç tane de dost. Bunlar benim bir süreliğine burada kalmamı sağladı, bunun için minnettarım.

(…) Her şeye rağmen bugünün geleceğini biliyordum, hiçbir zaman yaşlanmayacağımı, düzgün bir hayat yaşamayacağımı biliyordum. Sadece bana bu kadar yakın olduğunu bilmiyordum.

Bu dünya yaşamak için çok kötü bir yer, bunu istemiyorum. Son kez bugüne kadar birisini üzdüysem veya kalbini kırdıysam bunun için üzgünüm, özür dilerim. Belki burada bulamadığım huzuru gökyüzünde bulurum. Huzurlu, mutlu ve umut dolu hayatlar sürmeniz dileği ile hoşçakalın…

Genç işçi kardeşim Furkan Celep intihar etmedi, kapitalist sistemin bir kurbanı olmayı reddedip, sistemin kendisine itiraz etti ve bir “bomba” olarak kendisini bıraktı. Bu bir itirazdır, farklı mücadele biçimidir. Değersizleştirilmemelidir. Tercih edilmemesi dileği ile elbette. Sevgili Ester Ruben hocamız da bunu yazmıştı zaten.[2]

Evet, genç işçi kardeşim Furkan Celep, güçlü bir itirazda bulundu. İlk iki alıntı üzerinden düşüneceksek, bunun güçlü bir itiraz da olsa, bir cinayet olduğunu ve katilinin de belli olduğunu biliyoruz. Engels’in yerinde bir tespiti ile hiç kimse bir şey yapmadığı için bu bir cinayettir. Anayasa’nın ilgili maddesi gereğince uygulanmadığı için bu bir cinayettir.

Genç işçi kardeşim Furkan Celep’i katlettiler.

Katiller bellidir.

Dipnotlar:

[1] https://sendika63.org/2006/02/is-kazasi-mi-cinayet-mi-yuksel-akkayakizilbayrak-6022/

[2] http://www.sosyaldemokratdergi.org/ester-ruben-kapitalizm-calisanlari-nasil-bunalima-surukluyor/

Sendika.Org