İSİG e-dergi / 3: İşçi Sağlığı ve Güvenliği Mücadelesinin Güncel Sorunları

İSİG e-dergi / 3: İşçi Sağlığı ve Güvenliği Mücadelesinin Güncel Sorunları

* 1 Mayıs’a Giderken 28 Nisan Tarihini Sakın Unutmayın! / Emre GÜRCANLI

* İşçi/Emekçi Şiirleri Ekseninde İş Cinayetleri Konulu Bir Örnek: Adnan Yücel Emekçiye Şiirler I-II / Erhan ACAR

* Sosyal Devlet Tarzı Çözüm Önerileri, Çocuk İşçiliğini Sona Erdirebilir Mi? / Hüseyin Özgür AKIŞ

* Sendikal Örgütlenme Önündeki Engel: Yetki Belirleme Sistemi / İrfan TAŞKIN

* Kapitalizm ve Çocuk Emeği / Mustafa ARSLAN

* H. Hüseyin Karalar’ın Dünyası Nasıl Karardı? / Özer AKDEMİR

* Em(ek)olojik Modelden İşçi Sözleşmelerine / Sultan GÜLSÜN

* Doğa Sanayi İnsan Etkileşimleri – Emeğin Ekolojisi / Şafak ERDEM

* Emeklilikte Devrimci Demokratik Sendikal Mücadele ve Güncel Taleplerimiz / Veli GÜNER

 

e-dergiyi okumak için tıklayınız...

http://isigmeclisi.org/site_icerik/2022/edergi3/e_dergi3_son.pdf

e-dergi'yi okumak için resime tıklayınız...