Çocukların Yaşam Hakkının İhlaline Araştırma Önergesi

CHP Milletvekili Süleyman Çelebi çocukların yaşam hakkının ihlal edildiğini belirtleyen Gündem Çocuk Derneği'nin raporundan hareketle Meclis’e araştırma önergesi verdi ve konuyla ilgili çözüm önerilerinin tespitini istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi çocukların yaşadığı hak ihlallerinin görünür olması ve bu ihlallere açılan davaların cezasız sonuçlanmaması için gerekli çalışmaları belirlemek  amacıyla Meclis’e araştırma önergesi verdi.
 
Çelebi önergede çocukların yoksulluğun, yoksunluğun, eğitim sorunlarının, silahlanmanın,  ayrımcılığın, ırkçılığın, toplumsal cinsiyet sorunlarının, bölgesel eşitsizliklerin ve bunların yeniden üretiminin etkilerini yaşadıklarını vurguladı.
 
Çocukların insani yaşam hakkı, parasız sağlık, parasız eğitim, güvenli bir çevre, dil ve kültür, güvenlik içinde ve onurlu yaşama hakları ihlal edildiğini belirtti.
 
Önergede çocuk hak ihlallerinin izlenmesi ve raporlanması çalışmalarında da gerekli sistematik ve güvenilir veriye ulaşılmada problemler yaşandığına da değinildi.
 
“İzleme ve raporlamanın eksikliği insan hakları ihlallerine yol açan sorunu, sorunun gerekçeleri ve boyutunu görünmez kıldığı gibi çözümleri geciktiriyor ya da imkânsız kılıyor.”
 
Çelebi önergeye dayanak teşkil etmek üzere Gündem Çocuk Derneği’nin Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı 2012 Raporu’na da göndermeler yaptı.
 
Devlet ihmalli 563 ölüm

2012’de en az 609 çocuğun yaşam hakkının ihlal edildiğinin anlatıldığı rapordaki bazı veriler şöyle:
 
* Toplumsal olaylar sırasında yaşananlar, kara mayını ve askeri mühimmat, silahlı çatışmalar, yargısız infazlar ve sağlık, eğitim ve bakım hizmeti veren kamu görevlilerinin ihmali nedeniyle 46 çocuk yaşamını kaybetti.
* Devlet önlem almadığı için şiddet, bireysel silahlanma, intihar, ihmal, afetler, gibi durumlarda yaşanan ihlal sonucunda en az 563 çocuk yaşamını kaybetti.
* İşyeri ölümlerinde ise en az 38 çocuk yaşamını kaybetti. Eğitim ortamında yaşamını kaybeden çocuk sayısı ise en az 20.
* Türkiye’de bulunan yabancılar arasında en az 40 çocuk çeşitli sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi.
Araştırma önergesinde çocuk hak ve ihlallerine yönelik çözüm önerilerinin tespit edilmesi istendi. (YY)