Sendikalar


Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu / DİSK 

Birleşik Metal İşçileri Sendikası / Birleşik Metal-İş

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası / Dev Sağlık-İş 

Liman Tersane Gemi Yapım ve Onarım İşçileri Sendikası / Limter-İş 

Sinema Emekçileri Sendikası / Sine-Sen 

Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası / Sosyal-İş 

Elektrik, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Sendikası / Enerji-Sen (DİSK' üyelik başvurusunda bulunan bağımsız sendika)


Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu / KESK

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası / BTS 

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası İstanbul 6 No'lu Üniversiteler Şubesi / Eğitim-Sen İstanbul 6 No'lu Üniversiteler Şubesi 


Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu / TÜRK-İŞ

Türkiye Deri İşçileri Sendikası / Deri-İş 

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası / Petrol-İş 


Meslek Odaları

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği / TMMOB

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurulu / TMMOB İKK


Türk Tabipleri Birliği / TTB

TTB İşçi Sağlığı ve İş Hekimliği Komisyonu 

TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 

İstanbul Tabip Odası / İTO

 İTO İşçi Sağlığı ve İş Hekimliği Komisyonu 


Türkiye Barolar Birliği / TBB

İstanbul Barosu

 İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu 


Dernekler, Vakıflar ve Diğer Örgütlenmeler


 * Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı

Birlikte Umut Derneği / 1 Umut

Çağrı Merkezi Çalışanları Derneği / Gerçeğe Çağrı Merkezi 

 * Fişek Enstitüsü

 * Göçmen Dayanışma Ağı 

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği / HASUDER

İş Müfettişleri Derneği 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

 * İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi 

Kot Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesi 

Meslek Hastalıkları - İş Kazaları Araştırma ve Önleme Vakfı / MESKA 

Mobbing Türkiye 

Onurumuzu Savunuyoruz / Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu İle Dayanışma

Plaza Eylem Platformu 

Sosyal Haklar Derneği

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği / TODAP 

Türk Psikologlar Derneği 

Türk Toraks Derneği 

Türkiye Psikiyatri Derneği 

Türkiye Yazarlar Sendikası 

Ulusal Mezotelyoma Kurulu 


Basın 


Alınteri

Atılım Haber 

Bağımsız İletişim Ağı / Bianet 

Birgün

Devrimci Proletarya 

Emeğin Gündemi 

Etkin Haber Ajansı / ETHA 

Evrensel

Hayat Televizyonu 

İMC Tv 

Kızıl Bayrak 

Özgür Gündem

Özgür Radyo 

Sendika.Org 

Sol