Van-tabanlı depremi üçüncü gün değerlendirmesi

Prof. Dr Mehmet Zencir (TTB Merkez Konseyi), M. Sıddık Akın (SES Genel Sekreteri), Uzm. Dr. Halis Yerlikaya (TTB Merkez Konseyi), Dr. Mahmut Çiftçi (Batman Tabip Odası) ve Dr. Cengiz Günay’dan (Diyarbakır Tabip Odası) oluşan Heyet, Van-Tabanlı’da 23 Ekim 2011 Pazar günü meydana gelen depremin ardından bölgede yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak, 26 Ekim 2011 gününe ilişkin Çalışma Raporu’nu sundu...