“Arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaateden kişilerin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır. Daha sonra yapılan sorgulama sonucu bu kişilerin müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde, tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kurumuna/ kuruluşuna ödenerek gerekli yasal işlemler Kurumca yürütülür”

Duyuruda elektronik ortamda olmasa bile manuel (elle) faturalandırılma yapılabileceği de hatırlatılıyor.

Türkiye’nin yardım için seferber olduğu Van’da ilaç ve reçetelere ilişkin yayımlanan duyuruda sıralanan “dikkat edilecek hususlar” oldukça manidar:“Dikkat Edilecek Hususlar
Kurum sağlık yardımlarından faydalanan kişilerin tedavileri sonucu düzenlenen reçete muayene katılım payı (2 TL ve 3 TL) eczane tarafından tahsil edilecektir.
Çalışan kişilerden alınacak olan %20 ilaç katılım payı eczane tarafından tahsil edilecektir.
Emeklilerden alınacak olan %10 ilaç katılım payları maaşlara yansıtılarak daha sonra tahsil edildiğinden eczane tarafından ayrıca tahsil edilmeyecektir.
Eşdeğer ilaç uygulaması gereğince oluşabilecek ilaç fiyat farkı eczane tarafından hastadan elden tahsil edilecektir.
Hastalara teslim edilen ilaçlara ait karekodlar/kupürler İTS işlemi daha sonra tamamlanmak üzere reçeteye eklenecektir. Reçeteye eklenen karekodların İTS işlemleri mutlak suretle MEDULA Eczane sistemi üzerinden tamamlanacaktır.
MEDULA sistemi üzerinden fatura edilemeyen reçeteler için Medula Eczane uygulamasından "Deneme" çıktısı alınacak ve verilen ilaçlara ilişkin karekodlar da Medula Eczane uygulamasında yer alan "Manuel Reçete Giriş" menüsünden İTS'ye bildirilecektir.
Muayene katılım payları 01.Aralık.2011 tarihinden sonraki reçetelere aktarılacaktır.”


Ankara Tabip Odası: Aç açıkta kalsanız da sağlık hizmetini ücretsiz alamazsınız
SGK’nın duyurusunu kamuoyunun gündemine taşıyan Ankara Tabip Odası (ATO) duyuruyu Cumhuriyet tarihinin en ibret verici belgelerinden biri olarak niteledi. ATO, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıklamasından anlıyoruz ki; Bu ülkede artık enkaz altından da çıksanız, Evsiz kalıp çadır bulamaz durumda da olsanız, Üzerinize karlar yağarken sığınacak bir yeriniz de olmasa Sağlık hizmetini ücretsiz alamazsınız” dedi.

ATO açıklamanın, Van için tüm yurttaşların yardım seferberliğinde olduğu, tüm dünyadan yardımların geldiği bir durumda ülkeyi yönetenlerin 3 liralardan, 8 liralardan, 15 liralardan, %10-20 katılım paylarından vazgeçmediklerinin göstergesi olduğunu söyledi. SGK duyurusu için “Hastanın, yardıma ihtiyacı olan bir insan olarak değil “müşteri” olarak görüldüğünün ve depremde, afet zamanında bile bundan vazgeçilmediğinin belgesidir” dedi.

ATO, duyuruda atıf yapılan Sağlık Uygulama Tebliği’nde afet durumlarında yurttaşlardan katkı payı alınmaması önerisi bulunduğunu belirterek, Van’ın yaşanan afete rağmen “afet bölgesi” ilan edilmediğini hatırlattı.

Ankara Tabip Odası’nın açıklamasının tam metnine ulaşmak için tıklayınız

SGK’nın duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

Sendika.Org " /> Depremzededen bile katkı payı alınacak - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

Depremzededen bile katkı payı alınacak

Hükümet Deprem vergilerini sağlık harcamalarına kullandıklarını söyledi. SGK yayımladığı duyuru ile sağlık kurumlarına başvuran depremzedelerden katılım payı alınması istedi. Depremzedeler unutmamalı muayene 3 lira, reçete artı 3 lira, üç ilaçtan sonra her bir ilaç için ayrıca 1 lira ödenmeli...