2011 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun

2011 yılı TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'na verildi. Prof. Dr. Hamzaoğlu'na ödülü 3 Kasım 2011 tarihinde Ankara'da düzenlenen Nusret Fişek Etkinlikleri'nde verilecek.

 

02.11.2011

BASIN DUYURUSU

2011 YILI TTB NUSRET FİŞEK HALK SAĞLIĞI HİZMET ÖDÜLÜ

PROF. DR. ONUR HAMZAOĞLU’NUN

Türk Tabipleri Birliği tarafından 1991 yılından bu yana Türkiye’de halk sağlığı disiplininin gelişiminde önemli bir yeri olan Prof. Dr. Nusret Fişek anısına “Türkiye’de halk sağlığı alanına önemli katkıları olmuş, halk sağlığı konusunda iz bırakır çalışmalar yapmış veya hizmetler vermiş gerçek ya da tüzel bir kişiyi (ya da kişileri) ödüllendirerek, halk sağlığının gelişmesine katkıda bulunmak” amacıyla verilmekte olan TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2011 süreci tamamlandı. Ödül jürisi 8 Ekim 2011 tarihinde toplanarak gerekçeli kararını TTB Merkez Konseyi’ne yazılı olarak bildirdi.

Jürinin aldığı karara göre 2011 Yılı TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü’nün, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na verilmesi kararlaştırıldı.

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na ödülü 3 Kasım 2011 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan Nusret Fişek Etkinlikleri’nde verilecek.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ