Kocaeli İSİG Meclisi'nden Soma eylemi: Emek cephesi olmadıkça bu cinayetler sürer

Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Soma davasına ilişkin yaptığı eylemde, "Örgütlü bir emek cephesi olmadıkça bu cinayetler sürüp gider" dedi.

İzmit İnsan Hakları (Sabri Yalım) Parkı'nda düzenlenen eyleme çeşitli siyasi parti, sendika, oda ve dernek destek verdi. Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin Soma davası kararına ilişkin açıklamasını okuyan Gizem Güzel, "Soma'dan bu güne en az 242 maden emekçisi daha çalışırken İSİG önlemlerinin alınmaması nedeni ile işverenlerin daha fazla kar hırsına kurban edilmiştir" dedi.

Soma'nın sadece alınmayan İSİG önlemlerinden kaynaklanmadığını belirten Güzel, "Soma sadece alınmayan İSİG önlemlerinin değil, siyasal ağların, kölelik olarak nitelendirilebilecek dayı başı, hadi hadi, taşeron, rödavans tipi çalışmaların, muhasebeciliğe indirgenmiş sendikacılığın, açlığın, yoksulluğun, yoksunluğun, hukuksuzluğun, şiddetin en çıplak hali ile ortaya çıktığı, öncesi ve sonrası ile büyük bir faciadır" dedi. Hala hiç bir dersin alınmadığını da vurgulayan Güzel, "Ne yazık ki bu facia ile ortaya çıkan durum bugün de varlığını sürdürmektedir. Hiçbir ders alınmamış, emekçilerin ölümlerine, sakatlanmalarına neden olacak çalışma tipleri ile giderek sistemli hale getirilmiştir" diye konuştu.

'SORUMLULAR YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMADI'
Soma katliamı davasında sorumluların hepsinin yargı önüne çıkarılmadığını söyleyen Güzel, "Katliam davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Bu aşamaya gelene kadar siyasal iktidar her alanda olduğu gibi yargı alanında da adaletsizliği kurumsallaştırmış ve gerçek sorumluların önemli bir kısmının yargı önünde hesap vermesinin önüne geçmiştir. Sorumluların hepsi yargı önüne çıkarılmadı" dedi. Siyasi iktidarın da şirket yetkilileri kada sorumlu olduğunun altını çizen Güzel, "Bu katliamda rödavans sistemini sürdüren, madenlerde kullanılacak ekipmanların ATEX uygunluğuna ilişkin sorumluluk ile yaşam odalarının kurulma zorunluluğunu işverenlerin istekleri doğrultusunda ileri tarihlere öteleyen siyasi iktidarda en az şirket yetkileri kadar ölümlerden sorumludur. İnsan hayatını her türlü siyasi ve ekonomik çıkarın üstünde tutan bir politika, adil bir yargılama süreci, örgütlü bir emek cephesi olmadıkça bu cinayetler sürüp gider" diye konuştu.

(Kocaeli/EVRENSEL)