Çalışma ve Toplum Dergisi'nin 60.sayısı yayınlandı

Dergiyi PDF formatında okumak için...

2019/1 (60)

Sunuş

Özel Sayı Sunuş

Şinasi Yeldan Üzerine Dört Anı Yazısı

Murat Özveri

Şinasi Yeldan

Erinç Yeldan

TİP’in Kuruluş Günleri

Güray Öz

Şinasi Yeldan: Bizim Kuşağın Kahraman Abisi

Deniz İris TAŞIRAN

Deniz Taşıran: Ihlamur Konağı

I. Türkiye’de Emeğin Hukuku, Devlet ve Dönüşüm

Berrak BURÇAK

1961-1971 Dönemi Türkiye İşçi Hakları Mücadelesinde İdealist Bir Hukukçu, Genç Avukat Şinasi Yeldan (1930-2017)

Ahmet ÖNCÜ/Özgür Mutlu ULUS

Türkiye Solunun Aşil Topuğu: 1960-1971 Yıllarında Türkiye Solundaki Devlet Tartışmalarının Karatani’nin Sermaye-Ulus-Devlet Çerçevesinden İrdelenmesi

Ceyhun GULER

Darbe, Dayanışma ve Direniş: 1980 Dönemi Avrupa Sendikal Hareketi ve DİSK İlişkileri

Oğuz OYAN

Yeni Anayasa ve Yeni Devlet Yapılanması

Özlem KIZIL VOYVODA/Ebru VOYVODA

Türkiye’de Enerji Sektörünün Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Hukuk Düzenlemeleri– Elektrik Sektörü

Hasan BAKIR/Erdal EROĞLU

Esnek ve Güvencesiz Çalışma Bağlamında Türkiye’de Araştırma Görevlisi Olmak

II. Geçmişin İzinde, Sanayisizleşme ve Büyüme Salınımında Türkiye

Serdar ŞAHİNKAYA

Cumhuriyetimizin İlk Sanayi Sayımı 1927: “Bir Hesaplaşma Hazırlığı”

A. Suut DOĞRUEL/Fatma DOĞRUEL

Küreselleşme, Unutulan Sanayi Politikaları ve Sanayisizleşme

Gökhan ATILGAN

Manzaralar’daki Burjuvalar: Nâzım Hikmet’in Kaleminden Türkiye Burjuvalarının Dünyası

Ziya ÖNİŞ/Ezgi ÖZÇELİK

Küreselleşme, Servet Eşitsizliği ve Demokrasi Üçgeni Üzerine

Erinç YELDAN

Sınıf Pusulası Doğrultusunda İktisadi Büyümeyi Anlamak: Almaşık İktisadi Paradigmalar Altında Sermaye, Birikim ve Bölüşüm

III. Dünya ve Türkiye Ekonomisi, Kriz ve Bölüşüm Eğilimleri

C. P. CHANDRASEKHAR/Jayati GHOSH

Crises, Restructuring and The Legitimacy of Capitalism

Korkut BORATAV

Sermeye Hareketleri ve Türkiye’nin Beş Krizi

Özgür ORHANGAZİ

2000’li Yıllarda Yapısal Dönüşüm ve Emeğin Durumu

Anıl DUMAN

Türkiye’de Emeğin Değişen Payı ve Gelir Dağılımı

Pınar BEDİRHANOĞLU

Finansallaşma, Yeni Sınıfsal Çelişkiler ve Devletin Dönüşümü

Ömer Faruk ÇOLAK

Küreselleşme, Kriz ve Borçlanma: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Analiz

Serdal BAHÇE/Ahmet Haşim KÖSE

Uzun Durgunluk ya da Yapısal Kriz: Kriz İktidarının Krizine Dair Gözlemler

IV. Kadın Emeği, Genç İşsizler, Bölgesel Eşitsizlik

Ümit ŞENESEN

Sorgulayıcı Veri Çözümlemesine Bir Örnek: İllere Göre İşsizlik Oranları, 2008-2013

Kuvvet LORDOĞLU

Türkiye’de Genç İstihdamının Bölgesel ve Etnik Değişimi (2012-2016)

Gül YÜCEL

Sanayide Otomasyon ve Kadın Emeği

Umut GÜNDÜZ/İpek İLKKARACAN

Türkiye’de Ücretsiz Emeğin Piyasa Değerinin Tahmini ve AB Ekonomileri ile bir Karşılaştırma

Mehmet Attila GÜLER

Zonguldak Havzasında İşçi Hareketleri ve 1990-1991 Büyük Madenci Grevi

Alpay HEKİMLER

Alman Federal Mahkeme Kararları

Yargıtay Kararları (60. sayı)

Kitap Tanıtımları