KMO’dan MKE açıklaması

Kimya Mühendisleri Odası, Ankara’da bulunan MKE’de 5 işçinin yaşamını yitirmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tesisin periyodik bakımlarının rutin bir şekilde yapılması ve uzman personel ile çalıştırılması koşuluyla herhangi bir patlama yaşanmasının olası olmadığına vurgu yapılan açıklamada patlamadaki ihmal şöyle ifade edildi:

“Tesiste üretilen dinamit hamuru %30 oranında nitrogliserin içerir. Nitrogliserin, çok hassas ve kontrol edilmesi zor, güçlü bir patlayıcıdır. Yoğunluğu 1,6 civarında olması nedeniyle taşınması ve stokta bekletilmesi su ile olmaktadır.

Tüm bu riskli duruma karşın, nitrogliserin tesise su ile borularla transfer edilmekte ve tesisteki nitrogliserin tankına su ile birlikte alınmaktadır.

Yoğunluk farkı nedeni ile nitrogliserin tankın alt kısmında bulunduğundan buradan otomamtik olarak belirlenen miktarda teraziye alınarak mikserde hamura karıştırılmaktadır.

Nitrogliserinli dinamit üretim ve kullanımındaki tehlike nedeni ile gelişmiş ülkelerde kullanımı bırakılmıştır. Yerine üretimi ve kullanımı tehlikeli olmayan sıvı patlayıcılara geçilmiştir.

Bu amaçla M.K.E.K. tarafından ihalesi yapılarak sıvı patlayıcı tesisi ‘İtalyan Previzani’ firmasınca 2009 yılında kurulmuş, ancak üretime geçilmesi gerçekleştirilemediği için eski yöntemdeki yani nitrogliserinli dinamit üretimine devam edilmiştir.”

Patlamanın sonrasında incelenmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:

“1. Tesisin haftalık bakımının yapılıp yapılmadığı?

2. Tesisin yıllık revizyona alınıp alınmadığı (1 aylık bakım süresi)?

3. 10 yıllık periyotlarla tesisin 2012 ve 2022 yıllarında kurucu firma Dinamit Nobel tarafından testerinin yapılıp yapılmadığı?

4. Bu bölümde çalışan 5 kişilik personelin oryantasyon eğitimlerinin ve düzenli eğitimlerinin yapılıp yapılmadığı?

5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerin yıllık denetim raporlarının incelenerek belirtile hususlarla ilgili çalışmanın yapılıp yapılmadığı önem taşımaktadır.”

“Bu yaşanan patlama iş kazası değil bir cinayettir” denilen açıklamanın sonuç bölümünde “Ülkemizdeki özelleştirme konu uzmanı teknik bilgi birimi deneyimi becerisi olan kadroların yerine üretimde uzaktan yakından ilgisi olmayan kişilerin dışarıdan getirilmesi ile patlamaya zemin hazırlanmıştır” denildi.

Kızıl Bayrak