1,5 milyon işyerinde işçi 2 yıl daha ölebilir - Atilla Özsever

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, önceki gün gece yarısı Meclis’te kabul edildi. Yasa, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlere ve devlete çeşitli yükümlülük ve yaptırımlar getirmekle birlikte 50’den az işçi çalıştıran işyerlerindeki uygulama tarihini iki yıl sonraya erteliyor.

Yasanın iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri ile ilgili 6. maddesi, hizmetlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca desteklenmesiyle ilgili 7. maddesi ve işyeri hekimleriyle iş güvenliği uzmanlarının görevlerini ilgilendiren 8. maddesi, kamu kurumlarıyla 50’den az işçi çalıştıran ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 2 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Oysa ülkemizde işyerlerinin yüzde 98’i, 50’den az işçi çalıştıran işyerleridir. Bu işyerlerinde çalışan işçi sayısı da 7 milyondur. Yani, şimdi burada çalışan işçiler, iki yıl içersinde iş kazasına uğrayabilir, ölebilir çünkü yasanın öngördüğü iş güvenliği hizmetleri ancak iki yıl sonra yürürlüğe girecektir.

Bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, yasa TBMM’de görüşülürken komisyonda yaptığı konuşmada şunları söylemiştir:

“1 milyon 436 bin işyerinin sadece yüzde 2’si, yani 28 bini, 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleridir. 1 milyon 398 bini, 50’nin altında işçi çalıştıran işyerleridir. 11 milyon işçimizin yaklaşık 7 milyonu, yani yüzde 62’si bu işyerlerinde çalışmaktadır. Bu büyük bir rakamdır. İş kazalarının yüzde 57’si de 50’nin altında işçi çalıştıran işyerlerinde olmaktadır. Bizim amacımız bir ya da 10 işçi de çalışsa, 1000 işçi de çalışsa bütün işyerlerinde iş güvenliği hizmetlerini yerleştirmek, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam etmektir.”

Bakan Çelik, Meclis komisyonunda bunları söylemesine rağmen büyük ölçüde işverenlerin baskısıyla 50’den az işçi çalıştıran işyerlerindeki iş güvenliği önlemleri iki yıl sonraya ertelendi. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması yükümlülüğü de, yine iki yıl sonraya kaldı.

Yasa tasarı halinde iken, 50’den az işçi çalıştıran işyeri ibaresi yoktu, 1 ile 9 çalışanı bulunan işyerlerinden çok tehlikeli sınıfa girenlerle ilgili iş güvenliği hizmetlerinin iki yıl sonra yürürlüğe gireceğine dair bir hüküm vardı.

Yasanın yürürlük maddesine, sadece 50’den az işçi çalışan işyeri ibaresini değil, aynı zamanda kamu kurumları da eklendi. Yani kamu kurumlarındaki iş güvenliği hizmetleri de, iki yıl sonraya kaldı. Oysa daha geçenlerde hem de Meclis’in atık su gideri inşaatında çalışan bir işçi, iş kazası sonucu ölmüştü. Üstelik bu yasa TBMM’de görüşülürken iş kazalı ölüm meydana gelmişti…

AB istatistiklerine göre, Türkiye’de iş kazası sonucu ölen işçilerin oranı AB ortalamasının 7 katı. Ülkemizde günde 172 iş kazası meydana geliyor. Türkiye, iş kazalarında Avrupa 1’incisi, dünya 3’üncüsü.

Yine ülkemizde son 15 yılda 17 bin 518 işçi, iş kazası sonucu öldü. Sadece 2011 yılında 1.563 işçi, iş kazasında hayatını kaybetti, bu ölümlerin 28’i de çocuk işçi olarak kayda geçti. Artık daha başka ne diyelim???