FMO'dan baz istasyonları ile ilgili açıklama

Ülkemizde son günlerde ve genelde insan sağlığına olan etkileriyle gündeme gelen GSM ve UMTS gibi hücresel mobil telefon şebekeleri kapsamında kurulan baz istasyonları, teknik özellikleri gereği genellikle 1-25 W aralığında düşük çıkış güçlerinde olup, hücresel (celluler) yapıda çalışmaktadırlar. Cep telefonları ile yapılan görüşmeler, baz istasyonları ile cep telefonları arasında karşılıklı gönderilen elektromanyetik dalgalarla sağlanmaktadır. O nedenle cep telefonunun kapsama alanı ne kadar dar ise telefonu kullanan kişinin maruz kaldığı elektromanyetik şiddeti de o kadar küçük, kapsama alanı ne kadar geniş ise kullanıcının maruz kaldığı elektromanyetik dalganın şiddeti o kadar büyük olmaktadır. Elektromanyetik dalgaların sağlığa zararları konusundaki araştırma sonuçları henüz kesin ve sağlıklı bir değerlendirme yapmamıza olanak vermekten uzak olmasına rağmen bu etkilerin elektromanyetik dalganın şiddeti ile doğru orantılı olduğu bilinen bir gerçektir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aynı teknik alt yapıya ve ortak Avrupa Standartlarına sahip baz istasyonları yerleşim merkezlerinde mümkün olduğu kadar bir birine yakın kurularak çıkış gücünün minimum seviyede olması sağlanmaya çalışılmaktadır. Son yıllarda geliştirilen teknoloji ile bunların gücü mili watt düzeyine kadar indirilmiştir. Baz istasyonlarının şehir dışına çıkartılması ve tek noktadan sinyal gönderilmesi durumunda GSM ve UMTS şebekelerinin çalışma imkanı bulunmamaktadır. Çünkü bu mobil telefon sistemleri hücresel esasa göre çalışmaları nedeniyle, hücreler olarak bal peteğine benzer şekilde birbirini tamamlayarak kapsama sağlamaktadırlar.

Yargıtay‘ın, yerel mahkemenin aldığı kararı bozarak baz istasyonlarını şehir dışına alınma kararının, teknolojik ve sistem topografisi açısından doğru olmadığı uygulama açısından da imkansız bir düzenleme olduğunu değerlendiriyoruz.

Diğer taraftan GSM ve UMTS baz istasyonlarının çıkış güçlerinden binlerce kat daha yüksek olan FM/TV vericileri ile şehir içlerinden geçen yüksek gerilim hatlarının oluşturduğu elektromanyetik alan kirliliklerinin göz ardı edilmesi ve dikkate alınmamasının düşündürücü görülmektedir.

Basın ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu