İş Riskleri - Sağlığın Pazarlığı - Catherine Courtet ve Michel Gollac

Tarihçi, sosyolog, iktisatçı, ergonom, psikolog ve epidemiyologların katkısı ile Fransa'da alanda, alanda müdahale amaçlı bir derleme daha çıktı: 
 
'İş Riskleri - Sağlığın Pazarlığı'
Derleyenler: Catherine Courtet / Michel Gollac
 
Slikozis hastalığının Avrupa'daki tarihçesi,
Meslek hastalıklarının tanınmasının zeminindeki sosyal ve mesleki mücadeleler,
Tazminat eksenli mücadeleler,
Kaza sonrası 'kurbanlaşma' süreçleri,
İş yükü/iş tanımı ve işçi sağlığı arasındaki ilişkiler,
Bakım işlerinde işçi sağlığı,
Yeni hizmet sektöründeki Kobi'lerde işçi sağlığı,
İşçi sağlığı alanın matematikleşmesi ve 
bunun dışında pek çok başka SAHA çalışmasına dayanan makaleler var.
 
Kitabın Fransızca tanıtımı için tıklayınız...