Kadınlardan AKP’nin Annelik Paketi’ne tepki

Kadın Emeği Platformu, hükümetin Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı’nın, kadınların kamusal alandaki varlıklarının ‘annelik’ ile sınırlandırılması anlamına geldiğini belirterek, pakete tepki gösterdi

Kadın Emeği Platformu, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun geçtiğimiz hafta kabinedeki bazı bakanların katılımıyla düzenlediği toplantıda açıkladığı Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DİSK Genel Merkezi’nde 28 Ocak’ta gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve direnişteki Maltepe Üniversitesi Hastanesi işçileri de katıldı.

Toplantıda ilk olarak söz alan Çerkezoğlu, grev ve direnişlerde yer alan kadın işçiler ile Kobane zaferinde yer alan kadın savaşçıları selamladı.

Çerkezoğlu, hükümetin açıkladığı programın kıdem tazminatı hakkının yeniden gasbı olduğuna dikkat çekti. DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, “işsizlikle mücadele” adı altında esnek ve güvencesiz çalışma koşullarının önünün açılmak istendiğini belirtti.

Kadınlara erken yaşta evlilik dayatması

Çerkezoğlu’nun ardından platform temsilcilerinden Hülya Osmanağaoğlu, Neslihan Taşoluk, Neslihan Karatepe ve Gülistan Atasoy söz aldı.

Kadınlar, paketin amacının kadınların erken yaşta evliliğe teşvik edilmesi olduğunu belirtti. Muhafazakar ve itaatkar nesillerden oluşan toplumun yaratılmak istendiğini vurgulayan kadınlar, yarı zamanlı çalışmanın kadınları düşük ücretlerle, başta sendika hakkı olmak üzere en temel haklarından mahrum biçimde kayıt dışı çalışmaya iteceğini vurguladı.

Kadınlar ne istiyor?

Toplantıda kadınlar taleplerini de sıraladı:
“Çocuk bakım izinlerinin hiçbir hak kaybı olmaksızın düzenlenmesi.

Kapatılan tüm kamu kreşlerinin yeniden açılması.

İş yerlerindeki çalışma düzeninin kadınların ve erkeklerin çocuklarına bakma yükümlülüğüne uygun şekilde düzenlenmesi.

Kadın ve erkek çalışanlarının, kendilerine ve yaşamı paylaştıkları kişilere zaman ayırabilmek için çalışma sürelerinin düzenlenmesi.

Tam zamanlı ve tam güvenceli istihdam olanaklarını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması.

Tüm iş kazalarının, kayıt dışı olsun olmasın, bilgilerinin tutulması, bu bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması ve hukuki yaptırım uygulanması.

Devletin tüm kadınlara çalışma süresine ve prime bağlı olmayan işsizlik maaşı ve prim ödemesiz sağlık güvencesi sağlaması.

Kadınların çifte mesaisi göz önüne alınarak erken emeklilik ve yıpranma payı uygulamalarının sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi.

Hazırlanmakta olan yeni anayasaya ‘Çalışma hayatının tüm alanlarında kadınlarla erkeklerin eşit yer alması esastır’ ilkesinin eklenmesi.”

Basın toplantısına katılan direnişteki Maltepe Üniversitesi Hastanesi işçileri, mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

ETHA