Kadınların sadece %4.4 sendikada örgütlü

KADAV 'Sendikalarda Kadınlar, Kadın Örgütlenmesi Sorunlar ve Modeller' konulu paneli Şişli Kent Kültür Merkez'inde düzenledi.

Kadınlarla Dayanışma Vakfı temsilcisi Serap Güre, vakfın kuruluş sürecini anlattı. Güre, yaşadıkları ayrımcılığı dert edinen kadınlar tarafından vakfın kurulduğunu ifade etti. Kadın çalışmalarına devam ederek faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Güre, “Amacımız kadınların politika sözü üretmesi. Sendikal alanda kadınların, sorunlarını görünür kılmak için araştırma yapmaya başladık" diye konuştu.

'KADIN SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇABAMIZ'
Araştırma için insiyatif dayanışması kurduklarını ifade eden Güre "Bir çok kadın grubunun her aldığı bu inisiyatif de bizler vakıfta mülteci kadınlarla, cezaevindeki tutsak kadınlar ve LGBTİlerle çalışıyoruz. Onların sorunlarını ve kadınların öz savunması hakkı için çaba harcıyoruz" şeklinde konuştu.

DİSK Genel-İş Konut İşçileri Şube Başkanı Nebile Irmak Çetin, Türkiye'de kadınların ancak örgütlülükle gelişebileceklerini kaydetti. Kadınların her gün yoksullaştırıldığını belirten Çetin, "Kadınlar eğitimden, sağlıktan dışlanıyor. Kadınlar güçlü olmalı. Kadınların, ekonomik özgürlük, kimliksel veya bedensel özgürlüğünün ancak örgütlülükle kazanabilir" dedi.

'İKTİDARA KARŞI DURMALIYIZ'
Türkiye'de hem iş cinayetinde hem de erkekler tarafından günde 5 kadının öldürüldüğünü hatırlatan Çetin, "Bize yönelik erkek egemenliğine ve iktidara karşı ayakta durmalıyız. Erkeklere diyoruz ki, bizlere alan açın. Kadınlar sendikalarda eşit temsiliyeti yaratmalı. Hiçbir sendikada, konfederasyonun tüzüğünde kadına pozitif ayrımcılık maddesi yok" şeklinde konuştu.

Genel-İş Sendikası'nın Kürt coğrafyasında yönetimde eşit temsiliyeti sağladığını ifade eden Çetin, "Kürdistanın diğer şubelerinde eş başkanlık sistemi kurulmuş durumda" dedi.

Prof. Dr. Meryem Koray, kadınların sendikasız, sendikaların ise kadınsız olduğunu ifade etti. 1991 yılında çalışma hayatındaki kadınlarla ilgili kadın çalışmaları yaptığını hatırlatan Koray, "Sendikalarda sadece kadın birimi vardı, şimdi biraz duyarlılık oldu. '91 yılından bu yana pek fazla değişen bir şey yok. O zamanlar kadın meselesiyle ilgili uzman yoktu, şimdi var. Kadın çalışan sendikalı çok azdı. Yani bir arpa boyu yol gittik. Kota konusuna baktığımızda ise sıcak bakılmıyordu. Şimdi de birçok sendika yönetimi kadın kotasına sıcak bakmıyor" dedi.

'KADIN İSTİHDAMINDA ARTIŞ'
Doç. Dr Betül Urhan, kentlerde kadın istihdamın da büyük artış olduğunu ve kadınların işçileşmesinin yeni bir olgu olduğunu ifade etti.

2009 krizinden hemen sonra kadınların iş gücüne aktif olarak katıldığını belirten Urhan, "Kadınların sendikal örgütlenmesi yüzde 4 civarında kamu ve özel sektörü birlikte kapsar. Son dönemde güvencesiz ve esnek çalışma kadınlar için yapılmıştır. Bu politikalar da toplumsal cinsiyet yetersizliğinden yararlanılıyor. Giderek düşen hane gelirini yüksetmek için kadınlar güvencesiz işlerde çalıştırılıyor. Kadınlar güvencesiz işlerde çalışma oranı 20O5 yılında %23,3, 2023'de iş gücü oranı %50.8'dır. İstihdam kadınların sendikal örgütlülüğünü belirliyor. Kadınların 2015 yılında ücretli ve maaşlı oranı %48.3, 2013'de ise %50.3'dur" diye konuştu

Tarımın hala kadınlar arasında yaygın istihdam şekli olduğunu belirten Urhan, "Kadınlar kayıt dışı istihdam edilmektedir. Cinsiyete göre sendikalaşmada kadınlar %10, erkekler ise %90'ını oluşturuyor. Erkeklerin %10.1 sendikalaşırken kadınların sadece %4.4 sendikalarda örgütlenmiştir dedi.