46 gündür hastane bahçesinde!..

Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde yemekhane bölümünde çalışan işçiler 46 gün önce hiçbir gerekçe gösterilmeksizin Evrensel Hazır Yemek şirketi tarafından işten çıkarıldı. İlk önce hırsızlık suçlamasında bulunan firma daha sonra bunu performans düşüklüğü olarak ifade etmeye başladı. İşçilerin işlerine dönmeleri talebiyle DİSK Gıda İş Sendikası bugün (15 Mayıs) hastane bahçesinde Acil Servis girişi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. “Direne Direne Kazanacağız”, “İşimizi Geri İstiyoruz”, “Atılan İşçiler Geri Alınsın” sloganları attılar. Basın açıklamasnı ise DİSK Gıda İş Genel Sekreteri Seyit Arslan yaptı.
 
“Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nden yemekhane bölümünde çalışan sendikamız üyesi dört işçi arkadaşımız hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atıldı. Nasıl ve neden iş akitlerinin feshedildiğini soran işçilere mantıklı bir cevap verilmediği gibi insan onurunu ve haysiyetini inciten aşağılayıcı söyemler üretildi” diyen Arslan, hem hukuki süreci hem de fiili direnişi başlattıklarını 46 gündür sorunu diyalogla çözmeye çalışmalarına rağmen FSM yönetiminin işi yokuşa sürerek işçilerin pes edip ve yılgınlığa kapılıp evlerine gitmesini beklediğini söyledi.
 
“Yıllardır hastaneye emek veren binlerce FSM çalışanına ve hastasına emek hizmet eden bu insanlar, geçmi yıllardaki emeklerinin de karşılığı olduğunun (ihbar ve kıdem) pratik ve hukuki olarak bilincine vardılar.
 
İşe iade davası, ihbar ve kıdem için hukuki süreç başlatılınca hem yemek fabrikasının hem de FSM yönetiminin gerçek niyetleri ortaya çıktı. Sendikamızın hukuk dairesinin bu girişimi işçilere köle muamelesi uygulayarak kapı dışarı eden bu zihniyetin planlarını bozdu” diyen Arslan Bu işçiler neden atıldı? İşçilere isnat edilen suçlamının kanıtı nerede? Gibi sorulara cevap bulamaz hale gelen yöneticilerin 1 Nisan 2015 tarihinde çıkışınız verilmiştir dedikleri işçilerin bu defa 24 Nisan'da tekrar performans yetersizliği nedeniyle yemek firması Evrensel aracılığıyla işten attıklarını ilan ettiklerini söyledi.
 
8-10 yıl FSM hastanesinde çalışan işçlierin deneme süresi içinde olduklarının gösterilmeye çalışıldığına dikkat çeken Arslan, hiçbir hukuki kalıba uymayan bu deneme süreli işten çıkarmanın aynı zmaanda etik değerleri de ayaklar altına almak olduğunu, şimdi işçilerin emeğini ve alın terini bir çırpıda yok sayanlar baltayı taşa vurduklarını, yaşnan kaostan ve yaratılan krizden sonra her şey açığa çıktığını, işçilere yapıştırılmaya çalışılan etiket yırtılıp atıldığını belirtti.
  
FSM'de yaşananların, yıllardır AKP hükümeti eliyle sermaye sahiplerine altın tepsiyle sunulan taşeron sistemini işçi sınıfına nasıl bir sinsi saldırı olduğunun kanıtlandığını söyleyen Arslan, FSM çalışanlarının yemek boykotu yaparak destek verdiklerini de ifade ederek teşekkür ederek sözlerini “DİSK Gıda İş olarak işçi arkadaşlarımızın tekrar işe dönme taleplerinin yerine getirilmesinin arkasında olduk ve sonuna kadar da arkasındayız. Burada tekrar söylüyoruz, bu gayri hukuki insanlık dışı manzarayı kamuoyuyla paylaşıyor ve bu uygulamayı protesto ediyoruz” diyerek tamamladı.