Kadın düşmanı zihniyet TİS toplantısında masa başında

Kamu emekçileri ile hükümet arasında 2016-2017 TİS (Toplu iş sözleşmesi) görüşmeleri devam ediyor. 12 Ağustos tarihinde gerçekleşen oturuma Memur-Sen heyetinin KESK’li kadınlara müdahalesi damga vurdu.

KESK Eş Başkanı Şaziye Köse ve KESK Kadın Sekreteri Gülüstan Atasoy sendika genel merkezinde yaptığı basın toplantısında 993 bin 975 kamu emekçisi kadının taleplerini dile getirdi.

Eş Başkanı Şaziye Köse, sunulan sözleşmeyi KESK olarak “satış sözleşmesi” diye adlandırdıklarını belirterek, “son iki dönemdir 4688 sayılı yasaya dayandırılarak oynanmak istenen oynu bozmak için mücadele ettiklerini” ifade etti.

YASA ÇÖPE ATILMALI
Bu yasanın kadın temsil etme gücünü ve kadın taleplerini görmezden gelen yapısıyla çöpe atılması gereken bir yasa olduğunu belirten Köse, “KESK, erkeklerden oluşan toplusözleşme masalarında kadın taleplerinin erkekler tarafından üstünkörü dile getirilmesine itiraz etti. Eşit temsiliyet ilkesini ve kadınların kendi kararlarını aldıkları mekanizmaları hayata geçirmiş bir emek örgütü olarak TİS masasında da bu ilkelerimize uygun tutum sergiledik” dedi. Oturum sırasında Memur-Sen’in KESK’lilere tepki göstermesinin dünya görüşlerini de ortaya koyduğunu söyleyen Köse, “Çalışma Bakanı tarafından kadın emekçilerin ikinci oturumda kendi taleplerini sunmasını sağlayacaklarını ifade etmelerine rağmen Memur-Sen’in “görüşmeleri terk ederiz” sözü ile geri adım atılmıştır” dedi.

KADIN DÜŞMANLIĞI
Atasoy, Memur-Sen ve Çalışma Bakanı bir kadının masada yer alması ve taleplerini dile getirmelerinin masa düzenine ve yönetmeliğe aykırı olduğunun belirtilmesinin kadın düşmanlığının ifadesi ve aynı safta olduklarının göstergesi olduğunu kaydetti. Atasoy, Erkek-devlet ve sermaye ittifakının TİS masasındaki temsilcileri olan AKP ve Memur-Sen temsilcileri yıllardır elbirliğiyle kadın emekçilere yönelik sürdürdükleri cinsiyetçiliği bu görüşmeler esnasında doruğa çıktığını kaydetti.