Ev işçileri temel haklardan yoksun

Kadın emeğinin yok sayıldığı ve yasaların da en yetersiz kaldığı konulardan biri gündelik ev işçiliği. Ev işçisi kadınların sorunlarını aktaran Avukat Seher Dursun, “Kadın oldukları için yaptıkları üretim iş olarak görülmüyor. İşverenler ‘zaten aynı işi kendi evinde de yapıyor’ diye düşünüyorlar. Bu yüzden normal işçilerden daha fazla eziliyorlar” dedi. Emeği ve üretimleri hemen her sektörde görmezden gelinen kadınlar, eşitsizlik kıskacında çırpınmak zorunda kalıyor. Bu sektörlerden biri de gündelik ev işçiliği. Masalların değil gerçek yaşamsallığın ‘külkedisi’ olan bu kadınların emekleri görünür olamamakla birlikte, hakları yasalarca güvence altına alınmıyor ve iş kazası dahi sayılmayan kazalar sonucu yaşamlarını kaybedebiliyorlar. Hukuksal problemleri ve zorlukları onlara avukatlık desteği sunan Seher Dursun ise şunları söyledi, “Gündelik ev işçisi kadınların İş Kanunu’na göre işçi sayılmıyorlar, gündelik ev işçisi kadınların herhangi bir problemle karşılaştıklarında öncelikli olarak çalıştıkları evde işçi olduklarını kanıtlamak zorunda kalıyorlar. Kadınlar bunun yanı sıra emeklilik ve hiç bir sosyal haktan faydalanamadıkları gibi yeni İş Kanunu’nda bu yönde çok fazla talep olmasına rağmen buna yönelik hiçbir düzenleme yok. Ama hükümet kendince bir torba yasa çıkararak ‘sizi işçi sayalım’ demesi bu noktada bir kazanım değildir” dedi.