“Meslek hastalıklarına ve çevrenin talanına HAYIR”

Ege İşçi Birliği (EİB) ve Torbalı Dayanışma Platformu’nun (TDP) çağrısıyla yapılan eylemle Torbalı’daki fabrikaların işçi ve emekçilere verdiği zararlar protesto edildi.

Bugün saat 15.00’te Torbalı Belediyesi önünde toplanılarak sloganlarla başlayan eylemde, basın açıklamasını EİB ve TDP adına Sabri Yurdakul okudu. Eylemde emekçilerin katılımı ve coşkusu dikkat çekti.

“Torbalı sermaye için kâr alanı yapılmak isteniyor”
Basın açıklamasında Torbalı’daki sanayileşmeye değinilerek bu sanayileşmenin gerekli önlemler alınmadan yapıldığı belirtildi. Fabrikalarda çalışma koşullarının oldukça kötü olduğuna, işçi sağlığı ve işçi güvenliği tedbirlerinin gereğince alınmadığına, plansız sanayileşmenin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların göz ardı edildiğine dikkat çekilerek şunlar söylendi: “Torbalı, her şeye kâr objesi olarak bakan sermaye için dikensiz bir gül bahçesi haline getirilmeye çalışılmakta, bunu sağlamak için gerçekleştirilen sömürü ve rant politikalarıyla biz işçi emekçilerin geleceği çalınmakta, sağlığıyla oynanmakta, binlerce çalışan ve ailesi düşük ücretler ve sağlıksız çalışma koşullarına mahkum edilmektedir.”

Basın açıklamasının devamında Türkiye’de “gelişme ve büyüme” adı altında insan sağlığı ve doğayı tehdit eden her şeye, bir avuç para için “evet” dendiği belirtilerek Cerattepe, Yırca örnekleri üzerinden doğanın talan edildiği ifade edildi.

Ardından “sömürü ve kâr politikalarının diğer bir örneği” olarak işçilerin mahkum edildiği iş güvenliğinden yoksun, sağlıksız ve kötü çalışma koşulları hakkında vurgular yapıldı. Yılda 2 bine yakın işçinin katledildiği, 4.500 kadar işçinin meslek hastalığına yakalandığı üzerinde duruldu.

Heper Metal’deki ağır koşullar nedeniyle meslek hastalığına yakalanan Suat Akbal hatırlatılarak Akbal’ın yaşadığı sorunlardan yılmayarak mücadele ettiği vurgulandı. Başta belediye, kaymakamlık olmak üzere kamu kuruluşlarının bu tablodaki sorumluluğuna değinilen açıklama, şu ifadelerle noktalandı: “Ege İşçi Birliği ve Torbalı Dayanışması olarak buradan bir kez daha haykırıyoruz: Güvencesiz çalışmanın yol açtığı meslek hastalıklarına ve iş kazalarına HAYIR. Kölece yaşam ve çalışma koşullarına HAYIR. Aç gözlü rant politikalarının ürünü olarak çevrenin kirletilmesine, doğanın katline HAYIR!”

Akbal: Aynı sorunların tekrar yaşanmaması için mücadele
Eylemde söz alan Suat Akbal çalışma koşullarını anlatarak sağlıksız, güvencesiz çalışma ortamından bahsetti. Meslek hastalığı nedeniyle çalışamaz duruma gelince işten çıkartıldığını ve tedavisinin hala devam ettiğini söyleyerek sesini duyurmaya, başkalarının da aynı sorunu yaşamaması için mücadele etmeye devam ettiğini, edeceğini vurguladı.

Eylemde TDP ve EİB adına konuşma yapan Cemal Özdemir de kurşunun insan sağlığını nasıl etkilediğini anlattı. Eylem “Kurtuluş yok tek başına  ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Suat Akbal yalnız değildir”, “Torbalı haykır zehire hayır”, “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Torbalı halkı zehire karşı” sloganlarıyla noktalandı.