CHP'li Gürer: Meslek hastalıklarında artış var

CHP Niğde Milletvekili ve KİT komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer işyerleri meslek hastalıklarında 2015 yılına göre 2016 yılında bir artış olduğu görüldüğünü belirterek, meslek hastalıklarının artış gerekçeleri ve çalışma koşullarının araştırılmasını istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer araştırma gerekçesinde ise şu görüşleri dile getirdi: “Ülkemizde iş ve çalışma koşulları giderek ağırlaşmaktadır. Ekonomik sorunların yoğunlaştığı dönemlerde çalışma koşullarında kuralsızlıklarda artar. Alınması gereken önlemler işletmelerin gelirlerinde oluşan düşme ile zaman zaman göz ardı edilebilmektedir. 

Kamu ve Özel de farklı nedenlerle iş güvenliği ve işçi sağlığı ile eksikliklerin yaşandığı bilinen bir gerçektir. Ancak insan canı hiçbir gelir ile mukayese edilemez. Bu bağlamda artan iş cinayetleri yanında Meslek Hastalıktan ile yayılan hastalıklar için ihmal ve öteleme düşünülemez. 

Teknolojin değişimleri ile özellikle kulak, el, bilek ve akciğer ile ilgili mesleki hastalıklarda artışların yanında bu ve benzeri hastalıklara karşın çalışma zorunda kalanların varlığı bir gerçektir. 

Meslek Hastalıkları konusunda toplumumuzun yeterli bir bilgi ve eğitiminin varlığından da söz edilemez. Hastalığın başlangıcına neden olan koşullar ortadan kaldırılmadan sorun çözülmesi de olası değildir. Bu bağlamda ülkemizin bir bütün içinde ele alınıp farklı bölge ve iş kollarında da inceleme araştırma yapılarak sorunun giderek artmasını engelleyecek eğitim bilgilendirme yasal düzenlemelere de zemin hazırlayacak mevcut yasal düzenlemelerinde alanda uygulanmasını irdeleyip inceleyecek bir Meclis araştırması çok yararlı olacaktır. 

Yasalara göre yapılması zorunlu kılınan bazı kontroller mevcuttur. Bunların nasıl uygulandığı da inceleme gerektirmektedir. Tam teşekküllü kurul kararları ile çalışanlar iş yerlerinde altı aylık rutin kontrolleri kapsamlı bir şekilde yaptırmalı, hastalığının saptanmasında yeteri kadar duyarlı olmayan çalışanlarında bu yönlü muayenelerinin sağlanması ve meslek hastalıkları ile ilgili ülke genelinde bir çalışma yapılması İhtiyaçtır. 

Mutlak çalışmak zorunda olanların çalışma koşullarının yasal düzenlemelere göre olmasını sağlamak devletin öncelikle görevidir. İnsanın sağlığını ve canını korumakta devletin varlık nedenidir, iş cinayetleri ile binlerce kişi hayata veda ederken meslek hastalıkları ile hem ölüme hem de yıllar sürecek hastalıklara ermekte anlaşılır bir durum değildir. Önlemler ve olması gereken çalışmaların yazılı evrak olarak kalmaması ve bu bağlamda uygulamaların izlenmesi takibi de önemlidir. İşletmelerin hangi durumda olursa olsun çalışmasını olanaklı kılmak yerine mevcut yasal düzenlemelere uyarak faaliyette bulunması şart kılınmalıdır. Meclis araştırması ile durumun alanda uygulamalar ile ele alınması ve soruna çözüme katkı için meclis araştırması talep ediyorum.” dedi.