Camdan düşüp ölmüştü: Ev emekçisi kadının ölümünde ev sahibi asli kusurlu

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Bostancı semtinde dört yıl önce çalıştığı evin camını silerken dördüncü kattan düşerek hayatını kaybeden ev emekçisi Rukiye Şimşek’in ölümünde işveren asli kusurlu bulundu.

İstanbul Anadolu 26’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada alınan birinci bilirkişi raporunda sanık tali kusurlu sayılmış, Şimşek’in aleyhine rapor düzenlenmişti.

Söz konusu bilirkişi raporunda,. “Meydana gelen kazanın evdeki bir yapısal zaafiyetten, meydana gelmediği açıktır. Bu durumda kazazedenin asıl işi olan ev temizliği işini yaparken yeterli dikkat göstermeyip tezgah üzerine çıktığı ve düştüğü, ev sahibinin kendisine bu işi yapılırken paraşüt tipi emniyet kemeri vermesinin hayatın doğal akışına uygun olmadığı…” belirtilmişti.

Ayrıca eve sahibi ev sahibi Merve Gürler’in Şimşek’e pencereyi dış taraftan silmesi konusunda talimat vermediği de kaydedilerek kusurunun olmadığı ifade edilmişti.

Bu rapor üzerine ailenin avukatları itirazlarını yapmış ve İmece Ev İşçileri Sendikası’na üye ev işçileri duruşmada hazır bulunarak rapora itirazlarını dile getirmişlerdi.

İşveren asli kusurlu

Bunun üzerine aralarında iş güvenliği uzmanlarının da bulunduğu üç kişilik bilirkişi heyetine gönderilen dosyaya sunulan raporda sanık Merve Gürler’in asli kusurlu olduğu tespit edildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Evinde temizlikçi çalıştırmış olan Merve Güğrler her ne kadar 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun ve 4857 sayılı iş kanunun çerçevesinde işveren konumunda bulunmasa da bu durum Merve Gürler’in bahse konu temizlik işinin sahibi ve dolayısıyla işveren konumunda bulunduğu (5510 sayılı Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu madde 6/C ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu 393) gerçeğini değiştirmemektedir. Temizlik işinin sahibi Merve Gürler dış cephede yapılan cam temizliği işini yasaklamalı, bu işin yapılmasını zorunlu görmesi durumunda ise müteveffanın kendisini bağlayacağı sağlam bir yer ile bir emniyet kemeri veya hiç olmazsa uygun bir bağlama ipi temin etmeliydi. Nitekim olayın meydana gelişinde de açığa çıktığı üzere Merve Gürler ne dış cephe cam silme işini yasaklamış, ne de bu yönde bir önlem almıştır. (6098 sayılı Borçlar Kanunu madde 417) Bu haliyle, olayın meydana gelmesinde Merve Gürler’in kusuru bulunmaktadır.”

Mahkeme davada karar verilmek üzere 19 Ekim günü saat 09.10’a erteledi.