Meslek Hastalıklarıyla Mücadele Deneyimleri - Söyleşi/Forum

Türkiye'de 'Çalışmak Sağlığa Zararlıdır' kitabı ile tanınan sağlık sosyoloğu ve halk sağlığı aktivisti Annie Thébaud-Mony'nin katılımıyla meslek hastalıkları ve mücadele deneyimlerini konuşuyoruz...
Davetlisiniz...
 
26 Mart 2018 Pazartesi
19.30
Makina MO İstanbul Şube
 
İstanbul İSİG Meclisi / TMMOB İstanbul İKK

***
 
Meslek Hastalıklarını Konuşmaya Davetlisiniz! 
 
Türkiye’de SGK’nın açıkladığı resmi rakamlara göre yılda 500 işçi meslek hastalıklarına yakalanıyor ve meslek hastalıklarından hiç kimse ölmüyor. Keşke öyle olsaydı! Ama gerçekler böyle değil…
 
Seramik fabrikasında, ayakkabı atölyesinde, marangozhanede, madende... çalışıyorsak, ciğerlerimizi kaybediyoruz. Bütünsel çevre koruma politikalarını delik deşik eden yüzlerce eski ve yeni maden bölgesi hem çalışanı, hem de yakında yaşayan köylü ve kentliyi meslek hastası yapacağını bile bile yatırımlarını yapıyor. Aşırı stres altında ve duygulanımsal baskı altında çalışıyorsak, kalp sağlığımızdan oluyoruz. Kentsel dönüşüm adı altında, işçi, mahalle sakini asbest salgının içine itiliyoruz. Nükleer enerjinin Türkiye'ye büyük bir hız altında sokulması ile, öngörülebilir radyoaktivite risklerini çalışanlar ve santral mahali geniş çevresinde yaşayanlar beraberce taşıyoruz. Çalışma kaynaklı, performans baskısı ve onura saldırı ile ruh sağlığımızı işyerlerinde bırakıyoruz, işyeri intiharları ile canımızı bırakmıyorsak eğer. Her gün en az onlarca insan meslek hastalıkları sonucu ölüyor. Hiçbiri kayda 'meslek hastalığı, önlenebilir çalışma kaynaklı hastalık' olarak geçmiyor. Bir sonraki ölümler doğallaşıyor. Cenaze namazını kılıp, kadermiş gibi toprağa verdiklerimizle daha çok seneler beraber olabilirdik oysa. Eğer insanca koşullarda, sağlıklı üretim araçları  ve malzemelerle ve insan onuruna yakışır çalışma koşulları altında çalışsalardı...
 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) meslek hastalıklarını “Gizli Salgın” olarak tanımlamaktadır. Çünkü birçok ülkede meslek hastalıklarının büyük kısmı teşhis edilmiyor. ILO tahminlerine göre, dünyada yılda 2 milyon 800 bin işçi işle ilgili hastalıklardan hayatını kaybederken yaklaşık 400 bin işçi de hukukta “iş kazaları” denilen ani gelişen olaylarda hayatını kaybetmektedir. İngiltere’de HSE’nin 2016/17 verilerine göre 137 işçi işyerlerindeki ölümcül yaralanmalara maruz kalmıştır. Aynı dönemde kanser ve mesleki akciğer hastalıklarından 13 bin işçinin öldüğü tahmin edilmektedir. Ölümle sonuçlanan meslek hastalıkları arasında mezotelyoma, asbestos, kronik akciğer hastalıkları, mesleki astım, diğer kanserler bulunmaktadır.
 
İngiltere’de yılda en az 13 bin işçinin meslek hastalıklarından hayatını kaybettiği tahmin edilirken işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin çok daha yetersiz olduğunu herkesin bildiği Türkiye’de meslek hastalığı sonucu ölüm olmaması, maalesef, mümkün değildir. ILO verileriyle kıyas yapıldığında Türkiye’de 2017 yılında 12 bin işçinin işle ilgili hastalıklardan ölmüş olabileceği öngörülmektedir.
 
Meslek hastalıkları vardır, ancak tanı konulmamakta ve hekimlerin tanı koyduğu hastalıklar ise SGK tarafından meslek hastalığı sayılmamaktadır. Meslek hastalıklarını kayıt altına almayarak SGK binlerce kişiye gelir bağlamaktan, işverenler ve hastalıkların sorumluları ceza sorumluluğundan kurtulmaktadırlar. Hastalık ve ölümlerin acısı ile ekonomik yükü emekçilere ve ailelerine kalmaktadır. Sistem aynen devam ettiği için de her sene binlerce kişinin sağlığı bozulmaya devam etmektedir.
 
İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi olarak; meslek hastalıklarına dikkat çekmek, bu hastalıkların önlenmesi, mevcut olan hastalıkların teşhisinin sağlanması, tedavilerin yapılması, yaşanan acıların tazmin edilmesi, meslek hastalığına yakalananlara gelir bağlanması, sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Bu doğrultudaki faaliyetimizin bir parçası olarak Annie Thébaud-Mony ile bir söyleşi düzenliyoruz.
 
Annie Thébaud-Mony Fransa’da işçi sağlığı mücadelesine önemli katkılarda bulunmuş bir sağlık sosyoloğudur.*** Onlarca kitabı, bilimsel makalesi** ve işçi/halk sağlığı hareketlerine bizzat katılımı nedeni ile  2012'de kendine sunulan en büyük Fransa Devlet Nişanı Légion d'honneur'ü 'işçi sağlığının kolektif bir mücadele olduğu ve bu nişanı veren devletin iş cinayetlerini artıran politikalarına dikkati çekerek' reddetmiştir.*   Fransa'da uzmanlar tarafından desteklenen bir halk hareketi sonucunda asbestin yasaklanması sürecinin taşıyıcalarından, Fransa'da 2000'de asbest yasaklandıktan sonra da, dünya genelinde asbest kullanımının yasaklanması için mücadele veren Ban-Asbestos ağının aktif bir üyesidir.  Dünya deneyimlerini konuşmak ve kendi mücadelemizi güçlendirmek için işçileri, kamu çalışanlarını, diğer emekçileri, sendikaları, meslek örgütlerini, diğer ilgili kesimlerini söyleşimize davet ediyoruz.

Etkinlik: Meslek Hastalıkları Söyleşisi (ardıl tercüme sağlanacaktır)
Konuşmacı: Annie Thébaud-Mony
Yer: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Toplantı Salonu
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, İpek Sk. No:9, 34433 Beyoğlu/İstanbul
Tarih: 26 Mart 2018 Pazartesi
Saat: 19.30

*http://birdirbir.org/is-cinayetleri-ve-legion-dhonneurun-reddi/ 

Eserlerinden bazıları:
2000, Nükleer Endüstri: Taşeronlaştırma ve Kölelik 
2007, Çalışmak Sağlığa Zararlıdır (türkçeye çevrildi) 
2014, Biat Eden Bilim
2015, İşyeri Riskleri, Bir Mücadele Kılavuz Kitabı 

***Çalıştığı Kurumlar
INSERM GISCOP93, Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü, Mesleki Kanserleri Bilimsel Çalışma Topluluğu Müdürü

Fransa, Brezilya, Quebec/Kanada ve Japonya'da işçi sağlığı konusunda karşılaştırmalı sosyoloji programı sorumlusu 

Henry Pézerat (Sağlık, İş, Çevre) Enstitüsü Müdürü