Ercüment Akdeniz: Devlet çocuk işçiliğiyle mücadelede sorumluluklarını yerine getirmiyor

Çocuk işçiliği; çocukları, çocukluklarını yaşamaktan alıkoyarken bir yandan da yaşamda birçok riskle karşı karşıya getiriyor; eğitimden mahrum kalma, sağlık sorunları, gelişme büyüğüme sorunu, iş cinayeti... Çocukların haftalık çalışma süreleri ve ölümleri her geçen yıl artıyor, hükümetin uyguladığı politikalar çocuk işçiliği kışkırtıyor. Çocuk sömürüsüne yönelen patronlar ise kârlarını katlıyor.

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü'nde Evrensel Gazetesi Haber Müdürü Ercüment Akdeniz ve Fişek Enstitüsü Gönüllüsü Nail Dertli ile çocuk işçiliğiyle mücadeleyi konuştuk.

Nail Dertli'nin değerlendirmelerinden öne çıkan bölümler şöyle:

"Çocuk işçiliğine karşı siyasi bir irade ortaya konulması gerekiyor. Çünkü devlet esas itibariyle temel sorumluluklarını yerine getirmiyor. Hükümetin 2018’i çocuk işçiliğiyle mücadele yılı ilan etmesine rağmen hiçbir şey yapmaması nedeniyle çocukların istihdama katılım oranı arttı. Hükümetin çocuk işçiliği konusundaki eylem programında yer alan pek çok başlık hayata geçirilmedi. Erkek çocuklarda iş gücüne katılım oranı yüzde 30. Bu çok büyük bir oran."

Ercüment Akdeniz'in değerlendirmelerinden öne çıkan bölümler ise şunlar:

"Hükümetin çocuk işçiliğiyle mücadele programını açıklamasından sonra çocuk işçiliği yüzde 20 arttı. Çocuk işçiliğindeki artışın nedenlerinden biri 4+4+4 eğitim sistemidir. Eğitim modeline bağlı olarak çocuk işçi sayısı bir anda fırladı. Hükümetin sermayeyi güçlendirmeyi hedefleyen teşvik ve istihdam programları ‘çıraklık’ adı altında çocuk işçi sayısını 1 milyon 200 binlere çıkardı. Göç çocuk işçiliğin artışına neden oldu. Göçmen aileler ayakta durabilmek için çocukları çalıştırmak zorunda kaldı.

Patronlar çocuklara daha savunmasız ve ucuz emek olduğu için ihtiyaç duyuyor. Yetişkinler aylık ücret alırken, çocuklar haftalıkla çalıştırılıyor. Merdiven altı atölyelerde çalışan çocuk işçilerin yaşı 6’ya kadar düştü. Saya atölyelerinde çocuklar bali kokusuna erken yaşta alışsın diye küçük yaşta işe başlatılıyor. Denetimsizlik ve örgütsüzlük nedeniyle çocuk işçiler her türlü istismara açık hale geliyorlar. İkitelli OSB’de binlerce çocuk işçi çalıştırılıyor. Ancak devletin hiçbir denetimi yok.

Çocuk işçiliği yasaklansın, evet. Ama bugün çalışan çocuklar için de bir şey söylemeliyiz. Krizle birlikte yaşanan yoksulluk daha fazla çocuğu çalışmaya mahkum etti. Uzaktan eğitim de bunun önünü açtı. Çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda sadece hükümetten beklenti içerisinde olamayız. Sendika ve kitle örgütlerinin mücadele etmesi gerekir. Çocuk işçiliğiyle ilgili 15 olan yaş sınırı 18’e çıkarılmalıdır. Uluslararası sözleşmelerde 18 yaş altı çocuk kabul edilir."

(Evrensel WebTV)