Ölen her 5 çocuktan 3'ü tarım işçisi

Türkiye'de çocuk işçiliğine dair resmi verilerin 2012'den bu yana tutulmadığını belirten CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu verileri tutmuyor. Çocuk işçiliği ve çocuk işçi ölümleri, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) sayesinde takip edilebiliyor. İSİG'nin verilerine göre 2019'da 67 çocuk çalışırken yaşamını yitirmiş. Bu çocukların yüzde 60'ı tarım işkolunda çalışıyormuş. Yani ölen her 5 çocuk işçiden 3'ü tarım işçisi. Bu durum ülke yönetiminin çocuk işçiliği mücadelesine dair yaptığı ulusal programların samimiyetini tartışmalı hale getirmektedir. Resmi veri yoksa resmi çözüm de olamaz" dedi.

TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması için önerge veren Özer, "Bu çocuklar tarım alanında çalışmak yerine sağlıklı ve eşit koşullarda eğitim alarak hayata kazandırılmalıdır. Güncel resmi veriler çıkarılmalıdır. Devlet tarafından çocuk işçiliğiyle mücadele etme amacıyla ulusal eylem planı hazırlanırken bile çocuk işçi ölümlerinin resmi kaydının yapılmamasının nedenleri ortaya konmalıdır" dedi.

Sayılar 2012'den

TÜİK'in çocuk işçi sayısına ilişkin rakamları en son 2012'de hanehalkı işgücü anketine ekleyerek açıkladığını vurgulayan Özer, sunduğu araştırma önergesinde şu ifadelere yer verdi: "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk işçiliğiyle mücadele etmek ve çocuk işçiliğini durdurmak için 2017-2023 yıllarını kapsayacak 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı' hazırlamasına, 2018 yılını 'Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı' ilan etmesine rağmen hâlâ 2012 verilerini kullanmaktadır."

Kaynak: Cumhuriyet

Tekgıda-İş