Görünmeyen emek sesini yükselt!

1 Mayıs’ta kadın emeğini daha görünür kılmak, kadın emekçilerin seslerini duyurmak, kadın dayanışmasını ve örgütlü gücünü yükseltmek için...
 
 1 Mayıs çağrılarından biri de “Emek ve Meslek Örgütlerinden Kadınlar”dan geldi. Üç gün önce Galatasaray Meydanı'nda toplanarak kapitalizme ve erkek egemenliğine karşı yükselttikleri sloganlarıyla Taksim Kazancı Yokuşu'na kadar yürüdüler, kadınları 1 Mayıs'a çağırdılar.

Geçen yıl aynı doğrultuda bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Petrol-İş'e bu yıl Sendikal Güç Birliği Platformu Koordinasyonu da eklendi. “Görünmeyen emek sesini yükselt!”, “Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın kadın dayanışması!”, “Her kadına iş, her işyerine kreş!”, “Esnek değil, güvenceli iş!” sloganlarıyla yürüyen kadınlar, yaptıkları basın açıklamasıyla kadınları kölece çalışma koşullarına, iş cinayetlerine, sendikasızlaştırılmaya, hayatın her alanında karşılaştıkları şiddete karşı 1 Mayıs'ta alanlara çağırdı:
Değerli basın emekçileri ve sevgili kadınlar,
Bizler, yani İstanbul’daki DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Sendikal Güç Birliği Koordinasyonu’ndan kadınlar, 'Emek ve Meslek Örgütlerinden Kadınlar' olarak geçtiğimiz yıl ortak hareket etme şiarımızı süreklileştirmek ve ileriye dönük kalıcı bir birliktelik oluşturmak amacıyla bir araya geldiğimizi ilan etmiştik. Bugün de bu birlikteliğimizi koruyarak başta emekçi kadınlar olmak üzere tüm kadınları 1 Mayıs’ta Taksime çağırmak için toplandık. 1 Mayıs 77’de bu meydanda yaşamını yitiren işçi kadınlarla birlikte tüm sınıf kardeşlerimizin anılarını yaşatmak ve bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlara karşı mücadeleyi yükseltmek için 1 Mayıs’ta Taksim’de buluşalım.

Evde, işyerinde, sokakta kadınları baskı altına alan, kadın emeğini değersiz ve görünmez kılan, krizlerde en fazla kadınları hedef alan erkek egemen kapitalist sistem, yaşadığımız tüm sorunlar karşısında bizi yalnızlaştırmaya çalışıyor. 1 Mayıs bunu tersine çevirecek dayanışmayı ve mücadeleyi yükseltme günüdür.

Türkiye’de esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma her geçen gün biraz daha artıyor. Hükümet, ağır ve tehlikeli işler tanımı ve yönetmeliğini kaldırıyor. Bu yönetmelik gereği kadınlara tanınan ayda 5 gün regl izni de böylece kalkıyor. Sendikasızlaştırma yaygınlaşıyor. Komisyondan meclise gönderilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası ve Toplu İş İlişkileri Yasası ile sendikal barajlar, örgütlenmenin önündeki engeller olarak yasalarda korunuyor. En çok kadınları hedef alan, artık bir kadın istihdam biçimi haline gelen esnek, güvencesiz çalışmaya, işyerlerinde uğradığımız her türlü baskıya, ücret eşitsizliğine hayır demek için 1 Mayıs Meydanı'nda yerimizi alalım, taleplerimizi haykıralım.

Çalışma koşulları kötüleştikçe kaza adı altında iş cinayetleri artıyor. 2005’te Bursa Nilüfer’de bir fabrikada yanan, 2006’da Urfa Ceylanpınar’da süt sağmaya giderken taşındıkları kamyonun devrilmesi sonucu yaşamını yitiren, 2009’da İstanbul’da kapalı bir minibüs ile taşınırken sel sularında boğulan kadınların ve her gün bir yenisi eklenen iş cinayetlerinin hesabını sormak için Taksim’de, 1 Mayıs Meydanı'nda buluşalım.

Başta KESK Kadın Sekreteri olmak üzere tutuklanan kadın sendikacılar AKP’nin arzuladığı edilgen, kolay sömürülebilir ve gerektiğinde eve kapatılabilecek kadın modeline uymadıkları için tutuklanmışlardır. Her gün en az üç kadının öldürüldüğü ülkemizde, savcılığa suç duyurusunda bulunup koruma isteyen kadınları dahi koruyamayan ve katilleri cezalandırmayan devlet, kadın cinayetlerine “Dur!” diyen sendikacı kadınları tutuklamıştır.

Eğitimde cinsiyet eşitsizliğine son vermeyen, aksine giderek derinleştirecek politikalara imza atan devlet, eğitimde cinsiyet eşitliğini savunan kadın eğitimcileri tutuklamıştır. 40 binden fazla insanın yaşamına mal olan savaşı bitirebilecek olanaklara sahip olduğu halde savaşta ısrar eden devlet, barış isteyen kadınları tutuklamıştır. Tutuklanan arkadaşlarımızın suçu çok büyük. Çünkü ailede, sosyal yaşamda, çalışma hayatında ve eğitimde eşitliği savunuyorlar. Savaşa karşı insan hayatını ve sorunların demokratik barışçıl yollardan çözülmesini savunuyorlar. İnsan onuruna yaraşır bir işte, güvenceli, kadrolu bir şekilde çalışmayı savunuyorlar.

Eğitimin eşit, parasız, nitelikli ve erişilebilir olmasını savunuyorlar. Onları tutuklayanlar çok iyi bilsinler ki; tutuklanan arkadaşlarımız yalnız değildir!

Kadınlar sadece çalışma yaşamının zorlukları ile değil, erkek egemenliğinin yarattığı baskılarla mücadele ederek yaşamaya çalışıyor. Evde, işyerinde, sokakta şiddete maruz kalıyor. Hükümet kadına yönelik şiddeti engellemek ve kadını korumak yerine, aileyi merkezine alarak kadını her geçen gün biraz daha aile içine hapsetmeye ve kadına yönelik aile içi şiddete maruz bırakmaya çalışıyor. Kadınları görünmez kılmaya çalışan her türlü politikaya karşı 1 Mayıs’ta kadın dayanışmasını ve kadınların sesini yükseltelim!

1886 yılında ABD’de sekiz saatlik işgünü talebiyle greve giden işçilerden dördünün idam edilmesinin ardından 1 Mayıs işçi sınıfının tarihine yazılmıştı. 1 Mayıs’ta bütün bu mücadelelerde hayatını kaybeden emekçilerin anısı yaşatmak için Taksim’de olacağız. Bu meydanda, 35 yıl önce 1 Mayıs 1977’de yitirdiğimiz kardeşlerimiz Hacer İpek Saman, Hatice Altun, Jale Yeşilnil, Kadriye Duman, Leyla Altıparmak, Meral Cebren Özkol, Nazan Ünaldı, Diran Nigiz, Sibel Açıkalın’ın adımları ve bugüne kadar bu yolda yürüyen tüm kadınların adımları ile birleştirerek büyüteceğiz yürüyüşümüzü.

Geçtiğimiz yıllarda sendikal haklarına sahip çıkarak mücadeleye atılan ve kazanan Novamed’li kadınlarla, DESA’da aylarca tek başına direnen Emine Arslan’la, Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde direnen ve kazanan Türkan Albayrak’la, Taksim İlkyardım Hastanesi’nde Güllü Hanoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası’ndan çalışırken uzun süre mobbing uygulanan keyfi nedenlerle işten atıldıktan sonra 65 gündür direnen Cansel Malatyalı ile, Bericap’ta mücadele eden kadın işçilerle aynı yolda yürüyeceğiz.

2010 yılının ilk aylarında Ankara’yı iktidara dar eden TEKEL Direnişi'nin hep en ön saflarında yer alan, ailelerinden, çevrelerinden gelen baskıya rağmen haklarını almadan evlerine dönmeyeceklerini söyleyen kadınlarla aynı yolda yürüyeceğiz. Ve bugün kararlılıkla direnişlerini sürdüren Hey Tekstil, Kampana, Savranoğlu, Billur Tuz ve Hugo Boss işçileriyle aynı yolda yürüyeceğiz. 

1 Mayıs’ta kadın emeğini daha görünür kılmak, kadın emekçilerin seslerini daha fazla duyurmak, kadın dayanışmasını ve örgütlü gücünü yükseltmek için sendikalarımızın, odalarımızın, meslek örgütlerimizin en ön saflarında olacağız.

Sen de gel! 1 Mayıs’ta sesimizi yükseltelim. Adımlarımızı kapitalizme ve erkek egemenliğine karşı mücadele eden kadınların adımları ile birleştirelim.

* Yaşasın 1 Mayıs!
* Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!
* Yaşasın Kadın Dayanışması!
* 1 Mayıs’ta emekçi kadınlar en öne!
Alınteri