İstatistiklerle Çocuk verileri açıklandı

2012 yılı sonu itibariyle Türkiye nüfusunun yüzde 30'unu çocuklar oluşturuyor. Bunların yüzde 6'sı çocuk işçi. TÜİK, "İstatistiklerle Çocuk" verilerinde Başbakan'ın "5 çocuk doğurun" açıklamasına uygun olarak, kadının eğitim düzeyinin artması ve çalışma hayatına aktif katılımı gibi gelişmelerin doğurganlığın azalmasına neden olduğunu belirterek, "Çocuk nüfustaki azalma eğilimi, nüfusun giderek yaşlanmakta olduğunu göstermektedir" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 23 Nisan dolayısıyla "İstatistiklerle Çocuk 2012" verilerini açıkladı.

Buna göre, 2012 yılı sonu itibariyle Türkiye nüfusunun yüzde 30'unu çocuklar oluşturuyor. Çocuk nüfusu 22 milyon 692 bin 174. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun yüzde 45'ini oluştururken 2012 yılında yüzde 30'unu oluşturuyor.

TÜİK, çocuk nüfus oranının 2023 yılında yüzde 25.7, 2050 yılında yüzde 19.1 ve 2075 yılında yüzde 17.6'ya düşeceği tahmin edildiğini bildirdi. TÜİK'in açıklamasında, Başbakan'ın "5 çocuk doğurun" açıklamasına uygun ifadeler yer alması dikkat çekti. TÜİK, kadının eğitim düzeyinin artması ve çalışma hayatına aktif katılımı gibi gelişmelerin doğurganlığın azalmasına neden olduğunu belirtirken, "Bu değişimler, çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranının azalmasına neden olmuştur. Çocuk nüfustaki azalma eğilimi, nüfusun giderek yaşlanmakta olduğunu göstermektedir" dedi.

Çocuk nüfusunun il toplam nüfusu içerisindeki oranı en yüksek olan il Şırnak. Batı Marmara Bölgesi ise yüzde 22.4 ile en az çocuk nüfusa sahip bölge.

Her yıl nüfusa yaklaşık 1 milyon 250 bin bebek dahil oluyor. 2011 yılı verilerine göre doğuşta cinsiyet oranı 105,7. Yani 100 kız çocuğuna karşılık yaklaşık olarak 106 erkek çocuğu doğuyor.

ÇOCUK BAKIMI KADINLARIN SIRTINDA
 
Hanelerdeki küçük çocukların bakımını yüzde 89.6 oranında anneler üstlenirken, yüzde 1.5'ini babalar üstleniyor.

2012/2013 öğretim yılında geçilen 4+4+4 eğitim sisteminde eğitim kademesine göre öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ilkokulda 20, ortaokulda 19, ortaöğretimde ise 16 olduğu görülüyor. Derslik başına düşen öğrenci sayıları incelendiğinde ise ilkokul ve ortaokulda 30, ortaöğretimde ise 31 olduğu görülüyor.

Öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayıları incelendiğinde, ilkokulda öğretmen başına düşen öğrenci sayısının en yüksek olduğu bölgenin İstanbul Bölgesi (öğretmen başına 25 öğrenci), en düşük olan bölgenin Ege Bölgesi, Batı ve Doğu Karadeniz Bölgeleri (öğretmen başına 16 öğrenci) olduğu görülüyor. Ortaokulda ise öğretmen başına düşen öğrenci sayısının, en yüksek olduğu bölge yine İstanbul (öğretmen başına 25 öğrenci). En düşük olduğu bölge ise Doğu Karadeniz (öğretmen başına 14 öğrenci).

İlkokul ve ortaokulda, İstanbul Bölgesi derslik başına düşen 43 öğrenci ile en kalabalık, Batı ve Doğu Karadeniz Bölgeleri ise derslik başına düşen 22 öğrenci ile en az öğrenci sayısına sahip bölgeler.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 6'SI İŞÇİ
 
Ekonomik faaliyette çalışan 6-17 yaş grubundaki çocukların istihdam oranı 2012 yılında yüzde 5.9. Çocukların yüzde 49.2'si ev işlerinde faaliyette bulunurken, yüzde 44.9'u çalışmıyor. İstihdam oranı, 6-14 yaş grubunda yüzde 2.6 iken 15-17 yaş grubunda yüzde 15.6. 6-17 yaş grubundaki erkek çocuklarda istihdam oranı yüzde 7.9, kız çocuklarda bu oran yüzde 3.7. Çocukların yüzde 91.5'i bir okula devam ederken, yüzde 8.5'i okula devam etmiyor.