İmece Süpürge Akademisi Eğitimleri başlıyor!

İmece Süpürge Akademisi eğitimleri 27 Ekim 2013 Pazar günü İMECE Şişli ofisinde başlıyor. Bu hafta Gülnur Elçik (Toplumsal Cinsiyet ve Bedenimiz), Hülya Gülbahar (Kadına Yönelik Şiddet), Meral Apak ve Serpil Kemalbay (Ev Emeği) eğitim verecekler. 

Süpürge Akademisi

Hayatın ayrıntıları arasında gizli kalan emek bizim emeğimiz, erkek egemen kapitalist sistemde emeğimizi sakladıkları yerden çıkarmak, ayağa dikmek, haklarını istemek;  kadına eşitlik ve özgürlük istemekle aynı şey. Süpürge Akademisi görünmeyen emeği görünür kılmak mücadelesinde kadınlara güç vermek üzere kuruldu. Ev hizmetlerinde kayıtsız, güvencesiz, esnek çalışan kadın işçilere hukuki destek verilecek  ve ev işçilerinin sendikal eğitimi gerçekleştirilecek. Süpürge Akademi ile ev işçilerinin mahrum bırakıldıkları haklarını alma mücadelesinde daha kendine güvenli ve daha donanımlı olmaları hedeflenmektedir.Süpürge Akademisi sadece gündelikçi, aylıkçı, yatılı olarak evlerde bakım hizmeti veren kadın işçilere değil, katılmak  isteyen bütün kadınlara  açıktır. Kadınlar arası dayanışmanın büyütülmesi hepimize güç verecektir.

 
 
http://www.supurgeakademisi.org