Sosyal-İş: Ev işçileri yasası çıksın

Sosyal-İş Sendikası, ev işçilerinin yaşadıkları sorunlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Ev işçisi kadınların iş cinayetlerine kurban gitmesine son verilsin” çağrısında bulunularak, dün İstanbul Kadıköy’de cam silerken düşerek yaşamını yitiren Rukiye Şimşek’in eşinin Sosyal-İş Sendikası üyesi olduğu belirtilerek, Rukiye Şimşek’in eşi ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Ev işçilerinin İş Kanunu’na göre işçi olarak tanınmadığı, sigortasız ve işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadan çalıştırıldıkları belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Her yıl pek çok ev işçisi iş kazası geçiriyor, ev işine bağlı meslek hastalıklarına yakalanıyor. Bu acı gerçeğe rağmen, acilen önlem alınması, çalışma ve düzenleme yapılması ihtiyacına rağmen; AKP hükümeti, hiçbir adım atmamaktadır. AKP hükümeti, ev işçisi kadınların sorunlarının çözümü için özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilmesini önermekte, bir başka deyişle ‘kiralık işçi’ uygulamasını dayatmaktadır. Kiralık işçi uygulamasına meşruiyet zemini yaratmak için ev işçisi kadınların durumunu istismar eden hükümet, ev işçilerinin sorunlarını sürekli olarak ertelemekte, yeni iş cinayetlerine kapı aralamaktadır” denildi.

EV İŞÇİLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER YAPILMALI

ILO 189 sayılı ‘Ev İşçileri Sözleşmesi’ nin hükümetçe onaylanması istenen açıklamada ev işçilerine ilişkin şu düzenlemelerin yapılması istendi: “İç hukukta İLO sözleşmesine uygun düzenlemelere gidilmelidir. Ev işçileri ya İş Kanunu kapsamı içine alınmalı ya da dünyada da örnekleri olduğu şekliyle ayrı bir Ev İşçileri Yasası çıkarılarak, çalışma koşulları düzenlenmelidir. Sendikalaşma ve örgütlenme hakkı tanınmalıdır. İş kazası ve meslek hastalıkları yaşanmaması için ev işçilerinin işyerlerinde, önleyici tedbirler zorunlu tutulmalı; işçi sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasının sağlanması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı ve denetim artırılmalıdır. Kaçak çalışan göçmen ev işçilerinin kölelik koşullarına son verilmeli, çalışma şartları iyileştirilmeli ve ülkeye giriş çıkışlarının kolaylaştırılması sağlanmalı, kayıtlı çalışmalarının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Tüm ev işçilerinin sigortalı olabilmesi için gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.”