Kadınlar alanlarda!

İstanbul Kadın Dayanışması'nın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü için yapacağı eyleme yüzlerce kadın katıldı. Eylem, Gezi Ruhu'nu yansıtan canlılığıyla dikkat çekti. Kadına dönük kapsamlı saldırılar karşısındaki direnişçi ruh hissedildi

Park Forumları ve çeşitli kadın örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu İstanbul Kadın Dayanışması'nın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü için yapacağı eylem, Kadıköy Boğa’da toplanılarak başladı. Yüzlerce kadının katıldığı eylem, Boğa’dan başlayan yürüyüş, Kadıköy Rıhtım’da yapılan konuşmalar, müzik dinletileri ve halaylarla sonlandı. 

Boğa'da başlayan kadın eylemine, “Kadın düşmanlığına, şiddete, AKP'ye meydan okuyoruz!” pankartıyla İstanbul Kadın Dayanışması, “Kadınlara değil sermayeye müjde, AKP'nin kadın istihdam paketini kabul etmiyoruz!” pankartıyla Kadın Emeği Platformu, “Utanması gereken biz kadınlar değiliz” pankartıyla Kadına Şiddete Dur de Platformu, “Kadına şiddete, tacize hayır!” pankartıyla Acıbadem Dayanışması, 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddete Dur De Günü Platformu, Koşuyolu Yaşam Parkı Forumu, Deniz Gezmiş Park Forumu, “Artık yeter demek için gelin bir olalım, dünyayı değiştirelim demek için” pankartıyla Ümraniye Forumu katıldı.

Eylem, Kadıköy Boğa'dan İskele'ye doğru yapılan yürüyüşle başladı. Yürüyüş sırasında “Kadınlar sokağa özgürleşmeye!”, “Emeğimiz, bedenimiz bizimdir!” , “Yaşasın kadın dayanışması!”, “ Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor!”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam!”, “Kürtaj hakkı kararı kadınlarındır!”, “Kadına yönelik şiddete son!”, “Erkek vuruyor devlet koruyor!”, “Şiddete tacize tecavüze son!”, “Tayyip susacak kadınlar konuşacak!”, “Tacizci müdür istemiyoruz!”, “AKP elini kadınlardan çek!”, “Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son!” “Kadın düşmanı hükümet istifa!”, “Kadın düşmanı gerici AKP!” sloğanları atılarak devam etti

Yürüyüş sırasında Ankara'da Eğitim-Sen yürüyüşüne yapılan saldırı da kınandı. Eğitim Sen yürüyüşü ve saldırı, “Her yer Taksim her yer direniş!”, “Direne direne kazanacağız!” sloganları ile selamlandı.

Daha sonra 24 Kasım'ın anlamı ve önemine yönelik bir konuşma gerçekleştirildi ve Dominik Cumhuriyeti’ndeki üç kız kardeşin başlatmış olduğu mücadele anılarak selamlandı. 

Ardından, “Kadın düşmanlığı, kadına yönelik taciz, tecavüz, şiddet son bulana kadar alanlarda olacağız. Nasıl Gezi Direnişi'nde alanları doldurduysak bundan sonra da alanları terketmeyeceğiz. Çocuk gelinler istemiyoruz. Durduruna kadar mücadelemize devam edeceğiz” denilerek yapılan konuşmalarda, daha çok AKP'nin dinci gerici politikaları teşhir edildi, kadın bedeni üzerindeki baskılara dikkat çekildi.

Yürüyüş kolu HOSTA’nın önüne geldiğinde bir grup kadın HOSTA’nın asma katına çıkarak pankart asma eylemi gerçekleştirdi. Kampüs Cadıları imzasını taşıyan pankartın asılması sırasında, HOSTA çalışanları, kadınlara şiddet uygulayarak, pankartı indirmeye kalktılar. Saldırının şiddetlendiği, HOSTA çalışanlarının engelleyici tutumlarının sürdüğü görülünce yürüyüş kolundan kalabalık bir kitle HOSTA’nın içine girerek kadınlarla birlikte pankartı astı. Bu gelişme, büyük bir alkış ve zılgıtlarla karşılandı. Kitle, HOSTA çalışanlarına ve patronlarına olan tepkisini de yuhalamayla gösterdi. 

Daha sonra HOSTA'dan çıkılarak yürüyüşe devam edildi ve Kadıköy İskele Meydanı'na gelindi. Burada yapılan konuşmalarda da AKP'nin politikaları teşhir edildi. Konuşmalardan sonra eylem, müzik dinletileriyle sonlandırıldı.