Ayla Akat Ata'dan ev İşçileri için Meclis araştırması teklifi

Barış ve Demokrasi Partisi Batman milletvekili Ayla Akat Ata, ev işçilerinin diğer işçilerle eşit haklara sahip olmaları için yapılması gerekenlerin tespiti amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.
 
Türkiye’de ev işçiliği İş Kanunu kapsamında değil. Bu durum, ev işçilerinin güvencesiz ve sigortasız çalışmasına sebep oluyor.
 
Dünya Genelinde Ev İşçileri başlıklı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çalışmasına göre, 52 milyon ev işçisi bulunuyor. Bunların sadece yüzde 10'u genel iş düzenlemeleri ve diğer işçilerle eşit ölçüde hak ve güvence kapsamında yer alıyor.
 
Ev işçileri, ev içi sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanması ve tüm ev işçilerine yıpranma payı hakkı tanınmasını talep ediyor.
 
“Ev işçiliği İş Kanunu’na alınmalı”

Ayla Akat Ata, Meclis Araştırması önergesinde, yüz binlerce ev işçisi için büyük önem taşıyan ev işinde sağlık ve güvenlik risklerinin ne olduğunun belirlenmesi, bu risklere karşı alınacak önlemlerin neler olduğunun tespiti, bu önlemlerle ilgili uygulamaların gerek işveren gerek kamu tarafından denetimi, ev işçilerinin bu konularda eğitilmesi gibi konuların ihmal edildiğini belirtti.
 
“Hükümet ev işçilerini sigorta kapsamına alma politikalarını “yoksullara yardım” anlayışı içinde gerçekleştirmekte, böylelikle yoksulluğu derinleştirmekte ve kalıcılaştırmaktadır. Oysa yapılması gereken, ev işçilerinin işçilikten doğan haklarının tanınması ve İş Kanunu kapsamına alınmasıdır” dedi.
 
Göçmen ev işçisi kadınlarına da değinen Akat Ata, göçmen kadınların çalışma koşullarının kölelik boyutuna vardığını ifade etti.
 
189 sayılı ILO Sözleşmesi esas alınarak, ev işçilerinin İş Kanunu kapsamında diğer işçilerle eşit ücretli, sosyal güvence ve örgütlenme hakkına sahip olmaları sağlanması gerektiğini belirtti.
 
1 yılda en az 51 ev işçisi iş kazasında öldü

İmece Kadın Sendikası Girişimi, 2012’de ILO Türkiye Temsilciliği'yle görüşerek taleplerini iletmişti.
 
Cam silerken düşerek hayatını kaybeden Fatma Aldal’ın davasında, İmece’nin çabalarıyla alınan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişi raporunda, "Her ne kadar evlerde yapılan işler İş Kanunu'nda istisna kapsamında belirtilmiş olsa bile, meydana gelen olay 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu'nun 13. maddesine göre iş kazasıdır; kazalı için SGK'ya prim yatırılmamış olsa dahi, 5510 sayılı yasa gereği kazalıyı sigortalı olarak kabul etmek gereklidir" denmişti. Aldal’ın işvereni “taksirle öldürme” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
 
Ev İşçileri Dayanışma Sendikası'nın resmi olmayan verilerine göre 2011'de Türkiye'de en az;
 
* 51 ev işçisi kadın gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle iş cinayetlerinde öldü.
* 400'den fazla ev işçici kadın taciz ve tecavüze uğradı.
* 3000 ev işçisi kadın iş kazası geçirdi.