'Ev içi emeğe ücret ve güvence istiyoruz'

Sosyalist Kadınlar Meclisi, ev içi emeğin ücretlendirilmesini, sosyal güvenlik statüsü altında sigorta ve emeklilik hakkı verilmesini istedi.

İstanbul ESP/Sosyalist Kadın Meclisleri, 2014 bütçe görüşmelerinde kadınların yok sayıldığını belirtti. SKM, İstanbul Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamayla, bütçede kadınlara daha fazla pay ayrılmasını, ev içi emeğin ücretlendirilmesini ve sosyal sigorta kapsamına alınarak emeklilik hakkı tanınmasını istedi.

“Ranta, savaşa değil kadına bütçe. Ev içi emeğimize ücret, sigorta, emeklilik hakkı istiyoruz” pankartı açan SKM üyeleri, “Savaşa değil kadına bütçe”, “Görünmeyen emek sesini yükselt” sloganları attı. SKM'liler, “Ev işleri ağır iş, kadın da evin ağır işçisidir”, “Ev içi emek üretkendir, ücretlendirilsin”, “Ev içi emeğimizin gasbına karşı isyandayız” yazılı dövizler açtı.

'BÜTÇE BASKICI, IRKÇI, DOĞA DÜŞMANI'
SKM adına basın açıklamasını okuyan Havali Mengi, 2014 bütçe tasarısında kadının yine görünmediğini, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir bütçe hazırlanmadığını söyledi. Bütçe hazırlama sürecinde kadınların, işçilerin, emek örgütlerinin yer almadığını hatırlatan Mengi, “2014 bütçesi, diğer tüm bütçeler gibi toplumun geniş kesimlerinden alıp sermayeye kaynak aktarma anlayışını devam ettirmiştir. Daha açık bir ifadeyle, 2014 bütçesi cinsiyetçi, baskıcı, merkeziyetçi, ırkçı, mezhepçi ve doğa düşmanıdır” dedi.

Bütçede kadının bağımsız birey olarak değil, aile ve annelikle tanımlandığını, kadının sosyal yardımlara muhtaç bir kimlik olarak ele alındığını vurgulayan Mengi, şöyle konuştu:

“Bütçe, AKP'nin önüne hedef koyduğu 200 milyonlu Türkiye'yi oluşturma hedefleri ruhunu vermektedir. 4+4+4, kürtaj yasağı, kadın istihdamı paketlerinde erkek egemen anlayışı güçlendirmesinin yanı sıra hep bu gözetildi. Kadınlar AKP için çocuk doğurma makinesi, iki yüz milyon nüfusu doğuracak ve yetiştirecek bir araç olarak görülüyor. Bunu da karşılıksız bir emekle yaptırmak istiyorlar. Çocuk doğurma ve ev içindeki bakım hizmetleri dışında da güvencesiz, düşük ücretli, part time evin dışında da çalışmayı kadınlara dayatmaktadırlar. Kadınlara sanki lütufta bulunuyormuş gibi açıklamada bulunuyorlar. Ama gerçek amaçlarının ne olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Kadınların ev içinde evin dışında da emeklerini alabildiğine sömürmek.”

'EV İŞÇİLİĞİ AĞIR İŞÇİLİKTİR'
“Biz kadınlar artık bu sömürüye dur diyoruz” diyen Mengi, taleplerini şöyle sıraladı:

“Kadınları ekonomik olarak güçlendirecek, emeğini değerli hale getirecek, kadını kendi gözünde değerli hale getirecek, kadınların ev içindeki emeğine ücret ödenmesini istiyoruz. Kadınlar ağır işçidir, ev işleri de ağır işçiliktir. İş yasalarında bu şekilde tanımlanmalıdır. Bu işçiliğin değeri, yarattıkları değer yıllık mili hasılaya dahil edilsin, ev işlerinin karşılığı olan ücretler de bütçe kalemi olarak yer alsın. Ücret, sigorta ve emeklilik haklarının tanınabilmesi için yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması, bütçede kadınların ev içi emeklerinin giderlerini karşılamak için bir kalem ayrılmasını talep ediyoruz.”

Mengi, ev içi emeğin sömürülmesine son verilmesi için tüm kadınları mücadelelerine omuz verleye çağırdı.