Suriyeli göçmenlerin durumuyla ilgili bir dizi ziyaret yapıldı

İstanbul Tabip Odası’nca Suriyeli göçmenlerin sağlık alanında yaşadığı sıkıntıları dile getirmek üzere bir dizi görüşme gerçekleştirildi.

Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören ve İnsan Hakları Komisyonu üyemiz Dr. Deniz Mardin’den oluşan bir heyet ilk olarak 9 Aralık 2013 Pazartesi günü İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Doç. Dr. Mustafa Taşdemir’i ziyaret etti. Toplantıya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Taşdemir’in yanı sıra müdür yardımcıları Dr. Savaş Başar Kartal, Dr. Özlem Köse, Dr. Yusuf Ahmet Fişek ve Dr. İbrahim Topçu da katıldı. 

Oda heyetimiz görüşmede Suriyeli göçmenlerin aile hekimliklerine başvurularda sorun yaşadıklarını, çocuk aşılarındaki eksiklerin salgınlara ve çocuklarda hastalık ve ölümlere yol açabileceğini dile getirdi. Ayrıca özellikle gebe takiplerinde yaşanan sorunlar nedeniyle bir çok gebenin hastane acillerine başvurduğu ve hayati tehlike haline gelmiş düşük vakalarının bulunduğuna dikkat çekti.

Müdürlük yetkilileri ise dile getirilen sorunlar karşısında çözüm arayan bir yaklaşımla; aile hekimliklerinin kendilerine başvuran Suriyeli göçmenleri kabul etmesi gerektiğini belirttiler ve bu konuda yazı gönderildiğinin bilgisi verdiler. Söz konusu yazıda; başvuran kişinin kimlik sorulmaksızın kişinin kendisini tanıttığı isimle başvuru yapabileceği, hekimlerin sistemde "vatansız" butonuna basarak sisteme kaydedebileceği bundan dolayı reçete yazmakta ya da muayenede kayıt sorunu yaşanmayacağı dile getirildi. Çocuk aşıları açısından hekimlerin çekimser davranamayacağı, çocukların herhangi bir aşı kartı olması durumunda eksik aşıların yapılacağı, olmaması durumunda Türkiye'de uygulanan aşı takviminin takip edileceği belirtildi. Gebeler içinse konuya ayrı bir hassasiyetle yaklaşıldığı 9 Eylül 2013 tarihli genelgeden önce çok şikayet aldıklarını ancak sonrasında şikayetlerin azaldığını dile getirdiler. Herhangi bir sorun yaşandığında aile hekiminin bağlı olduğu Toplum Sağlığı Merkezlerine haber verilebileceğini ve konu hakkındaki sorunlar açısından İstanbul Tabip Odası ile teması devam ettirmeyi öngördüklerini belirttiler.

Oda heyetimiz aynı gündemle ikinci ziyareti ise 11 Aralık 2013 günü Kamu Hastaneleri Birliği İstanbul Koordinatör Genel Sekreteri Dr. Güven Bektemur’a gerçekleştirdi. Görüşmede Dr. Bektemur’un yanı sıra Tıbbi Hizmetler Başkanı Dr. Memet Taşkın Egici, Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hasta Koordinasyon Biriminden Sorumlu Uzman Dr. Yeşim Köseoğlu katıldı. Yapılan görüşmede heyetimiz Suriyeli göçmenlerin hastane başvurularında son yayınlanan genelgeye rağmen sıkıntıların devam ettiğini, sıkıntıların esasında acillerdeki sağlık çalışanlarında değil , daha çok hasta kabul ve veznede yaşandığını, bunun için hastanedeki her birimin konu hakkında bilgilendirilmesinin gerektiği, diğer önemli sorunlardan bir tanesinin de hem hastayı hem de sağlık çalışanını mağdur eden iletişim/dil problemi olduğu dile getirildi. İstanbul Tabip Odası olarak konuyla ilgili olarak yaptığımız çalıştaydan ve bu çalıştay sonuçlarını paylaşmak istediğimizden bahsedildi ve sorunları çözmek için neler yapılabileceği hakkında görüşüldü. 

Dr. Güven Bektemur hastaların mağdur olmaması gerektiğini, son genelgenin uygulanmasında yaşanacak sorunların kendilerine bildirilmesini ve Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı bütün hastanelerde Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hasta Koordinasyon Biriminin bulunduğunu, herhangi bir problem yaşanması durumunda hastanede bu birimden sorumlu kişilerle temasa geçilmesi gerektiğini belrtti. Suriyeli göçmenlerden herhangi bir ödeme talep edilemeyeceğini, ödemelerin hastane tarafından valiliğe faturalandırıldığını, dil problemi konusunda ise kendilerinin de zorlandıklarını ve Arapça tercüman açısından Diyanet ile görüşebileceklerini, tercüman koordinasyonunu sağlayacak bir birime ihtiyaç duyduklarını, konu hakkında Tabip Odası'ndan ya da ilgili sivil toplum kuruluşlarından gelecek çözümlere açık olduklarını belirtti.