Haydi çocuklar babalarınızın ölümcül kaderine - Nihal Kemaloğlu

İş cinayetlerinde ölen işçilerin "yaşını daha da düşürecek" ve artan çocuk ve genç işçi ölümleriyle "vahşi birikim bölgesi" diye küresel sermayeyi cezbedecek yasa, geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avrupa ve yakın Asya'nın en genç ve sessiz iş piyasasını kurmayı öteden beri planlayan, katma değeri yüksek üretim yapamayan Türkiye, iş gücünü "Asyalılaştırarak" küresel rekabette kendine yer arıyordu.
 
Ve küçücük bir değişiklikle 16 yaşındaki çocukların artık kiremit, tuğla ve plastik imalatı gibi "tehlikeli" iş kollarında yasal olarak çalıştırabilmeleri "yasallaşmıştı".
 
Böylece evrensel ve iç hukuk normlarınca "erişkin" kabul edilmeyen 16 yaşında deneyimsiz, eğitimsiz çocuklar, tehlikeli ve ağır işlere yerleştirilip; yanıcı, patlayıcı sanayi bölgelerimizde "emek maliyetleri" yarıya indirilecekti.
 
Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı bu "çocuk işçi teşvik paketi", zahmetsizce Çocuk ve Gençlerin Çalıştırılma Usulü Yönetmeliği'nin 4. maddesindeki "ağır ve tehlikeli 
iş tanımının" yürürlükten kaldırılmasıyla gerçekleşmişti.
 
Otoriter kapitalist kimliğine ısınan Türkiye, AB'den söz açılınca "AB'yi kapımızda yalvartacağız" söylemleriyle gururlanıyordu. 
 
Ama 16 yaş düzenlemesiyle yoksulların çocuklarını denetimsiz organize sanayi bölgelerine göndererek 19. yüzyıl Avrupa'sının çocuk emek ve kanıyla semiren birikim rejimini  güncelliyordu.

DÜNYANIN YASAL UCUZ ÇOCUK EMEĞİ ATÖLYESİ ÜLKEMİZDE KURULURKEN... 
 
Küreselleşmenin ucuz genç ve çocuk işçi depoları, uzak Asya ülkeleri Çin, Hindistan, Bangladeş'le yabancı yatırımcıyı kapmak için rekabet edecek, teşviklere doymayan ama kıpırdamayan yerli girişimciyi heyecanlandıracak "çocuk işçiler" erken yaşta sendikasız, güvencesiz, taşeron çalışma eğitiminden geçecek...
 
Kafasına ve kalbine fitne-nifak girmeden, velinimeti "patronuna" hürmette kusur etmeden, yerini sınıfını bilip, eline, koluna, ciğerine bir kaza, hastalık gelmezse çalışacak, birkaç yıl sonra banttan gelen daha genç işçilere yer açmak üzere kenara iş gücü atığı olarak bırakılacaktı. 
 
4+4+4 kesintili eğitimin tüm stratejisi 4 yıllık temel eğitimin ardından 6.5 milyon çocuğun yüzde kaçı doğrudan "çırak" olacak muhakkak hesabı yapılmıştı...
 
Dar gelirli ailelerin çocuklarına 10 yaşında üniversitenin kapısını kapatan ve meslek seçimi dayatan 4+4+4 müthiş mühendisliğiyle 15-19 yaş arasındaki 6 milyon gencin yüzde 70'i de meslek liselerine yerleştirilip organize sanayi bölgesine "stajyer genç işçi" adıyla arz edilecekti.
 
Dolayısıyla tezgâh başında, denetimsiz imalathanelerde tehlikeli iş kollarına yığılacak daha düşünsel ve psikolojik gelişimi tamamlanmamış "çocuk ve genç işçilerin" başına gelebilecek türlü türlü kaza ve fenalık kimsenin başını ağrıtmasındı...
 
2023 kapitalist-muhafazakâr toplum tasavvurumuz gereği herkes sınıfını erken yaşta idrak ve kanaat edip babasının ölümcül kaderini "muhafaza" etmeye 10 yaşında başlayacaktı...